Belastningsplager og tilrettegging av arbeidsplass

Tilrettelegging og utforming av arbeidsplass i forbindelse med belastningsplager i relasjon til arbeidsforhold og sykefravær ved Helsam

Det er viktig at bord og stol er justert slik at du sitter godt.

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

1. Hva kan du gjøre selv?

Alternativ til ergonomiske løsninger (eller som tilleggsmoment) kan være:

  • Justere bord og/eller stol
  • Opplæring i bruk av hurtigtaster for å redusere musbruk
  • Bruk av trådløs mus
  • Pauser/trening i arbeidsdagen for å unngå belastende arbeidsstilling
  • Tilrettelagt trening av fysioterapeut

Les mer om tilrettelegging av arbeidsplass hos bedriftshelsetjenesten på UiO.

2. Individuell oppfølging og vurdering av UiO sin fysioterapeut

Dersom du ønsker råd og veiledning utover den informasjon som hjemmesidene gir, anbefaler vi deg å kontakte din fastlege for vurdering av dine behov og eventuelt en legeerklæring om behov for spesialtilpasset utstyr. Deretter kan vi ta saken videre med UiO sin bedriftsfysioterapeut for å få en sakkyndig vurdering på hva som er riktig tilpasning for deg.

Bedriftsfysioterapeuten skal serve hele UiO og prioriterer langtidssykmeldte og personer som er på vei inn i en sykmelding. Vi må derfor påregne noe ventetid.

3. Ergonomiske møbler/utstyr

Instituttet har begrensede midler til anskaffelser av nye kontormøbler og spesialutstyr og all investering dekkes over instituttets alminnelige driftsbudsjett. Det er avsatt en egen post på budsjettet til HMS-tiltak. Anskaffelser må derfor vurderes individuelt fra gang til gang i samråd med bedriftshelsetjenesten, fastlegens eller annen fagmanns erklæring og kontorsjef Knut Tore Stokke. For å kunne hjelpe til med utprøving av ergonomiske løsninger har instituttet noe ergonomiske møbler og utstyr på enkelte kontorer, slik at de som har behov kan prøve ut forskjellige løsninger i en periode. Ta kontakt med fellestjenester dersom du ønsker å teste ut f eks en annen stol, mousetrapper eller hev/senk bord. Tilretteleggingstilskudd fra NAV er bare aktuelt  å søke i svært spesielle tilfeller.

Publisert 30. apr. 2012 13:54 - Sist endret 1. feb. 2018 13:12