Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ved Helsam

Si fra!

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt- og alarmsentral

22 85 66 66

Forskningsveien 2B

23 07 46 70

Adressen tilhører Rikshospitalet og har derfor egen vakt- og alarmsentral

 

Arbeidsplass

Arbeidsplassen kan tilrettelegges i forbindelse med belastningsplager relatert til arbeidsforhold og sykefravær.

Ansvar

Instituttleder er ansvarlig for HMS-arbeidet ved instituttet, men har delegert det operative arbeidet til områdeledere.

Hvem kontakter jeg?