Ledende instituttverneombud ved Helsam

Instituttet har mer enn ett verneområde med valgte verneombud. HMS-arbeidet er derfor koordinert av et ledende verneombud som:

  • Koordinerer virksomheten til verneombudene på instituttet
  • Representerer ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av systematisk HMS-arbeid
  • Representerer de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet.
  • Deltar i arbeidet med instituttets lokale arbeidsmiljøutvalg, MED- LAMU, som arbeidstakerrepresentant

Kontakt verneombud

Publisert 3. nov. 2016 15:43 - Sist endret 5. mai 2017 09:51