Instituttråd

Instituttråd for 2019-2022 ble valgt i november 2018. Møtene er åpne for ansatte ved instituttet.

Møteoversikt 2021

Dato Dagsorden Referat
Onsdag 20.1.2021 kl 9 - 11 på Zoom Dagsorden Referat
Onsdag 17.3.2021 kl 9 - 11 Dagsorden Referat
Torsdag 10.6.2021 kl 9 - 11 Dagsorden Referat
Onsdag 15.9.2021, kl 9 - 11 Dagsorden Referat
Onsdag 27.10.2021, kl 9 - 11    
Onsdag 24.11.2021, kl 9 - 11    

Instituttrådets mandat

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ. Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Sammensetning av medlemmer

  • Det vitenskapelige personalet skal ha minst 50 % av medlemmene
  • Studentene kan kreve inntil 25 % av medlemmene
  • Teknisk-administrativt personale kan kreve inntil 25 % av medlemmene.

Representanter for de midlertidige vitenskapelige og studenter velges hver høst, for ett år av gangen.

Les mer om: Valg av instituttråd

Medlemmer:

Leder for Instituttråd

Vara for leder

Sekretær for instituttråd

Fast vitenskapelige representanter

Vara for fast vitenskapelige representanter

  1. Astrid K. Wahl
  2. Anne Kari Tolo Heggestad
  3. Ragnhild Hellesø

Midlertidig vitenskapelig ansatt representant

Vara for midlertidig vitenskapelig ansatt representant

Teknisk/administrative representanter

Vara for teknisk/administrative representanter

  1. Merita E. Raza
  2. Irene Auke

Studentrepresentanter

  • Emilie Nesje
  • Henry Ramana

Vara for studentrepresentanter


Møteoversikt 2020

Dato Dagsorden Referat
23.1.2020 kl 9 - 11, møterom 218, Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
24.mars kl 9 - 11, ekstramøte om AKS på Zoom Dagsorden Felles referat 24. og 27. mars
27. mars kl 9 - 10, ekstramøte om AKS på Zoom Dagsorden Felles referat 24. og 27. mars
13.5.2020, kl 9 - 11 på Zoom Dagsorden Referat
9.9.2020, kl 9 - 11, møterom 218, Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
25.11.2020, kl 9 - 11 på Zoom Dagsorden Referat

 

Publisert 8. feb. 2010 09:46 - Sist endret 24. sep. 2021 10:54