Instituttråd

Instituttråd for 2019-2022 ble valgt i november 2018. Møtene er åpne for ansatte ved instituttet.

Møteoversikt 2019

Dato Dagsorden Referat
21.1.2019 kl 14 - 16, Møterom Heled, Forskningsveien 3a, 2. etg Dagsorden Referat
15.5.2019 kl 9 - 11, møterom 123, Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
11.9.19, kl 9 - 11, møterom Heled, Forskningsveien 3a, 2. etg    
27.11.19 kl 9 - 11, møterom 123, Fredrik Holsts hus    

Instituttrådets mandat

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ. Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Sammensetning av medlemmer

  • Det vitenskapelige personalet skal ha minst 50 % av medlemmene
  • Studentene kan kreve inntil 25 % av medlemmene
  • Teknisk-administrativt personale kan kreve inntil 25 % av medlemmene.

Representanter for de midlertidige vitenskapelige og studenter velges hver høst, for ett år av gangen.


Møteoversikt 2018

Dato Dagsorden Referat
17. januar, kl  9 -11, Møterom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
14. februar, 9 - 11, Møterom Heled, Forskningsveien 3A, 2. etg avlyst  
16. mai, 9 - 11, Møterom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
19. september, 9 - 11, Møterom Heled, Forskningsveien 3A, 2. etg Dagsorden Referat
31. oktober, 9 - 11, møterom 131 Fredrik Holsts hus avlyst  
21. november, 9 - 11, Møterom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat

Møteoversikt 2017

Dato Dagsorden Referat
24. januar, kl  9 -11, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
14. februar kl 14 - 16, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
16. mai, kl 9 - 11, møterommet Heled, Forskningsveien 3A Dagsorden Referat
23. august, kl 9 - 11, møterom 123 Fredrik Holsts hus Møte avlyst  
13. september, 9 - 11rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
22. november, 9 - 11, møterommet Heled, Forskningsveien 3A Dagsorden Referat

 

Publisert 8. feb. 2010 09:46 - Sist endret 31. mai 2019 12:28