Instituttråd

Instituttråd for 2015-2019 ble valgt oktober 2014. Møtene er åpne for ansatte ved instituttet.

Møteoversikt 2018

Dato Dagsorden Referat
17. januar, kl  9 -11, Møterom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
14. februar, 9 - 11, Møterom Heled, Forskningsveien 3A, 2. etg avlyst  
16. mai, 9 - 11, Møterom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
19. september, 9 - 11, Møterom Heled, Forskningsveien 3A, 2. etg Dagsorden Referat
31. oktober, 9 - 11, møterom 131 Fredrik Holsts hus    
21. november, 9 - 11, Møterom 123 Fredrik Holsts hus    

Instituttrådets mandat

Instituttrådet er instituttleders viktigste rådgivende organ. Instituttrådet uttaler seg om saker som ellers ville ha vært gjenstand for vedtak i et styre, dvs. langtidsplan, årsplan, budsjett, intern organisering, samt regnskap og årsrapport. Instituttrådet kan drøfte saker som instituttleder eller øvrige medlemmer ønsker å ta opp.

Sammensetning av medlemmer

  • Det vitenskapelige personalet skal ha minst 50 % av medlemmene
  • Studentene kan kreve inntil 25 % av medlemmene
  • Teknisk-administrativt personale kan kreve inntil 25 % av medlemmene.

Representanter for de midlertidige vitenskapelige og studenter velges hver høst, for ett år av gangen.


Møteoversikt 2017

Dato Dagsorden Referat
24. januar, kl  9 -11, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
14. februar kl 14 - 16, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
16. mai, kl 9 - 11, møterommet Heled, Forskningsveien 3A Dagsorden Referat
23. august, kl 9 - 11, møterom 123 Fredrik Holsts hus Møte avlyst  
13. september, 9 - 11rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
22. november, 9 - 11, møterommet Heled, Forskningsveien 3A Dagsorden Referat

Møteoversikt 2016

Dato Dagsorden Referat
20. januar, kl  9 -11, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
25. april kl 13-15, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
19. mai, kl 9 - 11, møterommet Heled, Forskningsveien 3A Dagsorden Referat
14. september, 9 - 11, møterommet Heled, Forskningsveien 3A Dagsorden Referat
23. november, 9 - 11, rom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat

Møteoversikt 2015

Dato Dagsorden Referat
10. mars 8.30 - 11, møterommet 2. etg. Forskningsveien 3A, (kombinert med avdelingsledermøtet til kl 10) Dagsorden Referat
20. mai kl 9 -11, møterom 123 Fredrik Holsts hus Dagsorden Referat
16. september kl 9 -11, møterommet 2. etg. Forskningsveien 3A Dagsorden Referat
20. oktober, kl 9 - 11, møterom 123 Fredrik Holsts hus (kombinert med avdelingsledermøte) Dagsorden Referat
25. november, kl 9 -11, møterommet 2. etg. Forskningsveien 3A Dagsorden Referat

Møteoversikt 2014

Dato Dagsorden Referat
20. januar, kl 13-16, Lille Ullevål Dagsorden Referat
19. mai, kl 13-16, Forskningsveien Dagsorden Referat
22. september, kl 13-16, Lille Ullevål Dagsorden Referat
Ekstraordinært møte 17. oktober -AVLYST- Dagsorden  
24. november kl 13-16, Forskningsveien

Dagsorden

 

Møteoversikt 2013

Dato Dagsorden Referat
13. mars kl 9- 12, Lille Ullevål Dagsorden Referat
15. mai kl 9 -12, Forskningsveien Dagsorden Referat
7. oktober kl 9-12, Lille Ullevål Dagsorden Referat
13. november kl 9-12, Forskningsveien

Dagsorden

Referat
Publisert 8. feb. 2010 09:46 - Sist endret 10. okt. 2018 14:50