Organisering ved Helsam

Instituttet består av seks avdelinger som hver ledes av en faglig avdelingsleder. Administrasjon er fordelt på fire seksjoner.