Anne Kari Tolo Heggestad

Bilde av Anne Kari Tolo Heggestad
English version of this page
Telefon +47 22850674
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Etikk i sykepleie
 • Klinisk etikk og etikkreflekjon i helsetjenesten
 • Verdighet og etikk i demensomsorgen
 • Prioriteringsspørsmål

Undervisning

 • SME 4210 Autonomi og tvang i somatisk helsetjeneste

Bakgrunn

 • Postdoc fra september 2016- (Prioriteringer i kommunehelsetjenesten)
 • Forsker ved SME 2016 – (Forskningsgruppe etikk i helsetjenesten)
 • Førsteamanunensis HiOA, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, 2014- 31.mars 2016
 • PhD, HiOA og Universitetet i Oslo, 2009-2013
 • Høgskolelektor HiOA Instiutt for sykepeie og helsefremmende arbeid, 2007-2014
 • Helsefag hovedfag UiO, 2001-2004
 • Sykepleier i ulike stillinger 1997-2007

Verv

 • Sitter i redaksjonsutvalget for Tidsskrift for fag og tro, 2013-
 • UF-representant i Fakultetsrådet ved fakultet for helsefag, HiOA, 2015-2016
 • Styremedlem Nordic College of Caring Sciences, 2013-2016

Publikasjoner

 • Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke; Sæteren, Berit; Lindwall, Lillemor & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2022). Dignity in relationships and existence in nursing homes’ cultures. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330211041739. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg & Nortvedt, Per (2022). A vulnerable journey towards professional empathy and moral courage. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330221074013. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heiberg, Kristi Elisabeth; Heggestad, Anne Kari Tolo; Jøranson, Nina; Lausund, Hilde; Breievne, Grete & Myrstad, Marius [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). ‘Brain fog’, guilt, and gratitude: experiences of symptoms and life changes in older survivors 6 months after hospitalisation for COVID-19. European Geriatric Medicine. ISSN 1878-7649. s. 695–703. doi: 10.1007/s41999-022-00630-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jøranson, Nina; Heggestad, Anne Kari Tolo; Lausund, Hilde; Breievne, Grete; Bruun-Olsen, Vigdis & Heiberg, Kristi Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Older patients’ perspectives on illness and healthcare during the early phase of the COVID-19 pandemic. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 29(4), s. 872–884. doi: 10.1177/09697330211072362. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heiberg, Kristi Elisabeth; Jøranson, Nina; Heggestad, Anne Kari Tolo; Breievne, Grete; Lausund, Hilde & Myrstad, Marius [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). “This path I must walk alone”. Challenges experienced by older patients while recovering from severe COVID-19 – a qualitative study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(1), s. 1–8. doi: 10.1186/s12877-022-02959-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Storaker, Anne; Heggestad, Anne Kari Tolo & Sæteren, Berit (2022). Ethical challenges and lack of ethical language in nurse leadership. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330211022415.
 • Konow-Lund, Anne-Sophie; Christiansen, Bjørg; Heggestad, Anne Kari Tolo & Nortvedt, Per (2021). Sykepleierstudentens empati i møte med sårbare pasienter. Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 35(3), s. 181–193. doi: 10.18261/ISSN.1903-2285-2021-03-02.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2021). Pårørendes roller i tildeling av langtidsplass i sykehjem. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/Sykepleienf.2021.83882.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Å bli tatt på alvor som menneske med demens, Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205513921. s. 28–40.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2020). Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733020968859.
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten & Robertsen, Annette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Back to WHAT? The role of research ethics in pandemic times. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. s. 1–16. doi: 10.1007/s11019-020-09984-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten & Arnekleiv, Birgit (2020). Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. s. 1–11. doi: 10.1177/0969733020940373.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2019). Livshistoriefortelling og opplevelse av verdighet og anerkjennelse for personer med demens i sykehjem. I Svalastog, Anna Lydia; Kristoffersen, Nina M. J. & Lile, Hadi Strømmen (Red.), Psykososialt arbeid: Kunnskap, verdier og samfunn. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-51244-3. s. 251–263.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Is allocation of nursing home placement in Norway just? Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. doi: 10.1111/scs.12792. Fulltekst i vitenarkiv
 • Caspari, Synnøve; Råholm, Maj-Britt; Sæteren, Berit; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lillestø, Britt & Lohne, Vibeke [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Tension between freedom and dependence- A Challenge for residents who live in nursing homes. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 27(21/22), s. 4119–4127. doi: 10.1111/jocn.14561.
 • Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo & Sæteren, Berit [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. 32(3), s. 1157–1167. doi: 10.1111/scs.12561. Fulltekst i vitenarkiv
 • Konow-Lund, Anne-Sophie; Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Christiansen, Bjørg (2017). Developing mature empathy among first-year students: The learning potential of emotional experiences. Nordic journal of nursing research. ISSN 2057-1585. 38(3), s. 128–134. doi: 10.1177/2057158517722057.
 • Lohne, Vibeke; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo & Aasgaard, Trygve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Fostering dignity in the care of nursing home residents through slow caring. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 24(7), s. 778–788. doi: 10.1177/0969733015627297.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per; Christiansen, Bjørg & Konow-Lund, Anne-Sophie (2016). Undergraduate nursing students`ability to empathize : A qualitative study. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 25(6), s. 786–795. doi: 10.1177/0969733016664982.
 • Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit; Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). The significance of meaningful and enjoyable activities for nursing home resident’s experiences of dignity. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. 31(4), s. 718–726. doi: 10.1111/scs.12386. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild & Lohne, Vibeke [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). The dialectical movement between deprivation and preservation of a person's life space: A question of nursing home residents' dignity. Holistic Nursing Practice. ISSN 0887-9311. 30(3), s. 139–147. doi: 10.1097/HNP.0000000000000145.
 • Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo & Caspari, Synnøve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2016). Maintaining dignity in vulnerability: A qualitative study of the residents' perspective on dignity in nursing homes. International Journal of Nursing Studies. ISSN 0020-7489. 60, s. 91–98. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2016.03.011. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Lillestø, Britt & Rehnsfeldt, Arne Wilhelm [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Dignity, Dependence, and Relational Autonomy for Older People Living in Nursing Homes. International journal for human caring. ISSN 1091-5710. 19(3), s. 42–46. doi: 10.20467/1091-5710-19.3.42. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Slettebø, Åshild (2015). How individuals with dementia in nursing homes maintain their dignity through life storytelling - A case study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 24(15-16), s. 2323–2330. doi: 10.1111/jocn.12837. Fulltekst i vitenarkiv
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2015). Dignity and care for people with dementia living in nursing homes. Dementia. ISSN 1471-3012. 14(6), s. 825–841. doi: 10.1177/1471301213512840. Fulltekst i vitenarkiv
 • Råholm, Maj-Britt; Lillestø, Britt; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Sæteren, Berit & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Perspectives of Dignity of Residents Living in Nursing Homes– Experiences of Family Caregivers. International journal for human caring. ISSN 1091-5710. 18(4), s. 34–39. doi: 10.20467/1091-5710-18.4.34.
 • Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Dignity and existential concerns among nursing homes residents from the perspective of their relatives. Clinical Nursing Studies. ISSN 2324-7940. 2(3), s. 22–33. doi: 10.5430/cns.v2n3p22. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Family Caregivers' Experiences in Nursing Homes: Narratives on Human Dignity and Uneasiness. Research in Gerontological Nursing. ISSN 1940-4921. 7(6), s. 265–272. doi: 10.3928/19404921-20140325-99. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Lohne, Vibeke; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). The meaning of dignity in nursing home care as seen by relatives. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 21(5), s. 507–517. doi: 10.1177/0969733013511358.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2013). 'Like a prison without bars': Dementia and experiences of dignity. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(8), s. 881–892. doi: 10.1177/0969733013484484. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nåden, Dagfinn; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve & Aasgaard, Trygve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Aspects of indignity in nursing home residences as experienced by family caregivers. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(7), s. 748–761. doi: 10.1177/0969733012475253.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Nortvedt, Per & Slettebø, Åshild (2013). The importance of moral sensitivity when including persons with dementia in qualitative research. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 20(1), s. 30–40. doi: 10.1177/0969733012455564. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2018). Etikk i klinisk sjukepleie. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252193312. 144 s.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Knutstad, Unni (2016). Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202448615. 397 s.
 • Jacobsen, Ellisiv Lærum; Heggestad, Anne Kari Tolo & Knutstad, Unni (2016). Helse og sykdom. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202448615. 24 s.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Knutstad, Unni (2016). Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202448615.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Knutstad, Unni (2016). Opplevelser og erfaringer hos mennesker med overvekt og fedme. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202448615. 16 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2021). Sykepleiere må sette ord på etiske problemer. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2021). Koronapandemien har gitt oss mange etiske utfordringer. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2021). Den tradisjonelle forståelsen av autonomi er for snever. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(1). doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11%20ER.
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten & Robertsen, Annette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Hvem kvalifiserer til sykehjemsplass. [Radio]. NRK, P1+, Holm.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2019). Hvem kommer først i køen for å få plass på sykehjem. [Radio]. NRK, P2, Verdibørsen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Priority setting in primary health care – a qualitative study on allocation of nursing home placements.
 • Inguaggiato, Guilia; Stolper, Margaret; Widdershoven, Guy; Hofmann, Bjørn Morten; de la Cruz Barnabe, Rosemarie & Heggestad, Anne Kari Tolo (2019). Developing a face-to-face train-the-trainers program for fostering virtues in research integrity. 6th World Conference on Research Integrity. O105, s. 62–63.
 • Fjeld, Katrine Gahre; Hove, Lene Hystad; Bargbidi, Mitra; Abrahamsen, Siren & Heggestad, Anne Kari Tolo (2019). Eldre som ikke koopererer-etiske aspekter. Aktuell Nordisk odontologi. ISSN 1902-3545.
 • Knutstad, Unni & Heggestad, Anne Kari Tolo (2016). Pasientens opplevelser og reaksjoner. I Heggestad, Anne Kari Tolo & Knutstad, Unni (Red.), Sentrale begreper og fenomener i klinisk sykepleie. Sykepleieboken 2. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202448615. s. 17–22.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2016). Demens og verdighet.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2016). Sykepleier­studenter redde for å miste empati. [Internett]. www.sykepleien.no.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2016). Sykepleierstudenter er redde for å bli likegyldige. [Internett]. forskning.no.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2016). Verdighet og autonomi i demens og psykisk helsearbeid. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 12(4), s. 381–386. doi: 10.18261/issn.1504-3010-2016-04-10.
 • Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Lohne, Vibeke; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Att förstå värdighet som ett etiskt fenomen - en redogörelse av resultat från ett Skandinaviskt prosjekt om värdighet i äldreomsorgen - en presentasjon av publiserte artikler.
 • Råholm, Maj-Britt; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente & Lillestø, Britt [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Sluttrapport från forskningsprosjektet A Life in Dignity.
 • Nåden, Dagfinn; Råholm, Maj-Britt; Heggestad, Anne Kari Tolo; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Høy, Bente & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Et liv i verdighet? Et nordisk prosjekt om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Nåden, Dagfinn; Caspari, Synnøve; Råholm, Maj-Britt; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Heggestad, Anne Kari Tolo & Aasgaard, Trygve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Aspekter av krenkelser i sykehjem.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2015). Å bli tatt på alvor som menneske …livet ut .
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2015). Verdig demensomsorg.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2015). “To be taken seriously as a human being”- a qualitative study on dignity in dementia care.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2015). Verdighet i demensomsorgen, fra beboere og pårørendes perspektiv.
 • Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Caspari, Synnøve; Sæteren, Berit & Hoy, Bente [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2015). Status på nordiske sykehjem: Et liv i verdighet?
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). Personer med demens blir undervurdert. [Avis]. Østlandets blad.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). Eldre med demens opplever sykehjemmet som et fengsel. [Internett]. Forskning.no.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). Om opplevelse av demens i Frokostradio, P1+. [Radio]. NRK, P1+.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). Opplevelse av verdighet for beboere med demens i sykehjem.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). «Dignity in the care of persons with dementia in nursing homes”.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). Opplevelse av verdighet i demensomsorgen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). Verdighet for beboere med demens på sykehjem.
 • Høy, Bente; Lillestø, Britt; Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild; Lindwall, Lillemor & Rehnsfeldt, Arne Wilhelm [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Værdighed, autonomi og integritet og grunnlæggende principper i værdighedsstøttende ældreomsorg.
 • Høy, Bente; Lillestø, Britt; Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild; Lindwall, Lillemor & Rehnsfeldt, Arne Wilhelm [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Værdighed, autonomi og integritet og grunnleggende principper i værdighetdsstøttende ældreomsorg.
 • Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Dignity in nursing homes. Dignity and existential concerns among nursing home residents from the perspective of their relatives.
 • Lohne, Vibeke; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Family caregivers' experiences in nursing homes; narratives on human dignity and uneasiness.
 • Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lindwall, Lillemor; Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2014). Caring cultures, ethics and dignity in nursing homes.
 • Høy, Bente; Lillestø, Britt; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo; Aasgaard, Trygve & Lindwall, Lillemor [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Maintaining dignity. Being able to be involved. The perspective of nursing home residents.
 • Nåden, Dagfinn; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve & Aasgaard, Trygve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Indignity in nursing home residences.
 • Nåden, Dagfinn; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Sæteren, Berit & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2014). Feelings of Being Abandoned: Findings from a Qualitative Scandinavian Dignity Study.
 • Høy, Bente; Lillestø, Britt; Heggestad, Anne Kari Tolo; Slettebø, Åshild; Lindwall, Lillemor & Rehnsfeldt, Arne Wilhelm [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Værdighed, autonomi og integritet og grunnleggende principper i værdighetdsstøttende ældreomsorg.
 • Nåden, Dagfinn; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve & Aasgaard, Trygve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Aspects of indignity in nursing home residences.
 • Nåden, Dagfinn; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve & Aasgaard, Trygve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Et liv i verdighet - noen resultater fra et nordisk prosjekt om verdighet i sykehjem.
 • Høy, Bente; Slettebø, Åshild; Lillestø, Britt; Heggestad, Anne Kari Tolo; Sæteren, Berit & Råholm, Maj-Britt [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2013). Nursing homes residents' narratives on maintaining dignity.
 • Råholm, Maj-Britt; Aasgaard, Trygve; Lillestø, Britt; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo & Høy, Bente [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). 'Et liv i verdighet'. En nordisk studie om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Lindwall, Lillemor; Heggestad, Anne Kari Tolo; Sæteren, Berit; Rehnsfeldt, Arne; Slettebø, Åshild & Råholm, Maj-Britt [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). 'Et liv i verdighet'. En nordisk studie om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Rehnsfeldt, Arne; Lindwall, Lillemor; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo; Aasgaard, Trygve & Caspari, Synnøve [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). 'Et liv i verdighet'. En nordisk studie om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Høy, Bente; Aasgaard, Trygve; Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Sæteren, Berit & Slettebø, Åshild [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). 'Et liv i verdighet. En nordisk studie om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Aasgaard, Trygve; Lohne, Vibeke; Sæteren, Berit; Caspari, Synnøve & Slettebø, Åshild [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). 'Et liv i verdighet'. En nordisk studie om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Lohne, Vibeke; Caspari, Synnøve; Aasgaard, Trygve; Sæteren, Berit; Heggestad, Anne Kari Tolo & Høy, Bente [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). 'Et liv i verdighet'. En nordisk studie om verdighet for eldre i sykehjem.
 • Råholm, Maj-Britt; Slettebø, Åshild; Lohne, Vibeke; Aasgaard, Trygve; Sæteren, Berit & Heggestad, Anne Kari Tolo [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). En värdig vård inom äldreomsorgen i Danmark, Norge och Sverige - en fråga om kompetens och ledarskap.
 • Lohne, Vibeke; Lindwall, Lillemor; Rehnsfeldt, Arne; Råholm, Maj-Britt; Caspari, Synnøve & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Family Caregivers' Experiences In Nursing Homes; Narratives On Human Dignity And Uneasiness.
 • Lindwall, Lillemor; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lillestø, Britt & Rehnsfeldt, Arne [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Value Conflicts In Nursing Home Residents' Environment.
 • Nåden, Dagfinn; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente; Lillestø, Britt & Lindwall, Lillemor [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Aspects of Indignity Experienced By Family Caregivers of Nursing Home Residents.
 • Slettebø, Åshild; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lohne, Vibeke & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Presentasjon av forskningsprosjektet Verdiget.
 • Slettebø, Åshild; Råholm, Maj-Britt; Lindwall, Lillemor; Rehnsfeldt, Arne Wilhelm; Lohne, Vibeke & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Verdighet – et nordisk forskningsprosjekt.
 • Nåden, Dagfinn; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente & Lillestø, Britt [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Deprivation of Dignity in Nursing Home Residents.
 • Nåden, Dagfinn; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente & Lillestø, Britt [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Aspects of indignity experienced by family care givers of nursing home residents.
 • Høy, Bente; Lindwall, Lillemor; Rehnsfeldt, Arne; Lillestø, Britt; Råholm, Maj-Britt & Sæteren, Berit [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). A life in dignity. The practice experiences on dignity from the perspective of the elderly in nursing homes.
 • Nåden, Dagfinn; Aasgaard, Trygve; Caspari, Synnøve; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente & Lillestø, Britt [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2012). Presentation of the Nordic study 'A life in dignity'.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2014). "To be taken seriously as a human being" - A qualitative study on dignity in dementia care, Faculty of Medicine, University of Oslo. ISSN 978-82-8264-734-2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. juli 2016 10:54 - Sist endret 16. feb. 2017 10:49

Prosjekter

Forskergrupper