Bent Håkan Lindberg

Bilde av Bent Håkan Lindberg
English version of this page
Mobiltelefon 40220320
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Legevakt; fag og organisering
 • Antibiotikaforskrivning i allmennpraksis
 • Overdiagnostikk og overbehandling

Bakgrunn

 • Cand.med. 1998
 • Turnustjeneste Voss sykehus og Austevoll kommune 1998-2000
 • Lege Sanderud sykehus 2000-2001.
 • Fastlege Løten kommune 2001-2003 og Stange kommune 2003-2018
 • Overlege Hedmarken legevakt fra 2014 til d.d.
 • Stipendiat ved avdeling for allmennmedisin, antibiotikasenteret for primærmedisin fra 2018 til d.d.: Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner.

Samarbeid

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin/Norce Research, Bergen. 

Emneord: Antibiotikabruk, Primærhelsetjenesten, overdiagnostikk

Publikasjoner

 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2021). Phone triage nurses’ assessment of respiratory tract infections–the tightrope walk between gatekeeping and service providing. A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 39(2), s. 139–147. doi: 10.1080/02813432.2021.1908715. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lindberg, Bent Håkan; Gjelstad, Svein; Foshaug, Mats & Høye, Sigurd (2017). Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours service. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. 35(2), s. 178–185. doi: 10.1080/02813432.2017.1333301.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2022). Luftveisinfeksjoner - e-læringskurs for legevaktsykepleiere.
 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2022). Changing a population’s health seeking behaviour out-of-hours – a task for telephone triage nurses?
 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2022). Can telephone triage nurses influence a population’s out-of-hours attendance? A biangular approach.
 • Lindberg, Bent Håkan (2021). Kan sykepleiere på legevakt påvirke om pasienter får antibiotika? [Fagblad]. Sykepleien.
 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2021). Assessing respiratory tract infections out-of-hours - the tightrope walks of phone triage nurses. A qualitative study.
 • Lindberg, Bent Håkan (2019). Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere.
 • Lindberg, Bent Håkan; Rebnord, Ingrid Keilegavlen & Høye, Sigurd (2018). Effect of a Clinical Training Program on Respiratory Tract Infections for Phone Triage Nurses in Out-of-hours Primary Care Centres.
 • Lindberg, Bent Håkan; Gjelstad, Svein; Foshaug, Mats & Høye, Sigurd (2017). Antibiotic prescribing for acute respiratory tract infections in Norwegian primary care out-of-hours service.
 • Lindberg, Bent Håkan & Høye, Sigurd (2016). Antibiotika-forskrivning ved akutte luftveisinfeksjoner på interkommunal legevakt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. jan. 2020 08:52 - Sist endret 14. jan. 2021 08:29