Dag Bruusgaard

Bilde av Dag Bruusgaard
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

  • Symptomrapportering i befolkning og klinikk med spesielt fokus på muskel og skjelettplager.
  • Trygdemedisin, spesielt langvarige ytelser

Bakgrunn

  • Professor emeritus i samfunnsmedisin/trygdemedisin.
  • Allmennpraksis/fastlege 1 dag i uken i 40 år, avsluttet 2010.

Priser

  • Den første som fikk den nordiske prisen for allmennmedisinsk forskning

Verv

  • Leder Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM)
  • Leder Anders Jahres stipendkomite for medisinsk forskning
  • Medlem styret Anders Jahres fond til vitenskapen fremme
  • Medlem i styret for Fibromyalgiforbundets forskningsfond
  • Medlem i Gythfedts legat
Publisert 18. mai 2011 17:44 - Sist endret 24. juni 2015 14:44

Prosjekter