Dagrun Kyte Gjøstein

Bilde av Dagrun Kyte Gjøstein
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Gaustad Sykehus Bygg 20 Sognsvannsveien 21 0372 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Medisinsk antropologi, kropp, helse, global helse, folkehelse, folkehelseprogram, screening, mor-barn helse, helsesystemer, kjønn, kvinner, makt, utvikling, sosial organisasjon og sosial endring.

Bakgrunn

 • Master i sosialantropologi (UiO)

Publikasjoner

 • Helsingen, Lise M.; Refsum, Erle; Gjøstein, Dagrun Kyte; Løberg, Magnus; Bretthauer, Michael; Kalager, Mette & Emilsson, Louise (2020). The COVID-19 pandemic in Norway and Sweden – threats, trust, and impact on daily life: a comparative survey. BMC Public Health.  ISSN 1471-2458.  20:1597, s 1- 10 . doi: 10.1186/s12889-020-09615-3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Huitfeldt, Anders; Løberg, Magnus; Adami, Hans Olov; Garborg, Kjetil Kjeldstad; Kalager, Mette & Bretthauer, Michael (2016). Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøkelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(12-13), s 1082- 1087 . doi: 10.4045/tidsskr.15.1096
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2014). A Veiled Change Agent: The ‘Accredited Social Health Activist’ in Rural Rajasthan, In Kenneth Bo Nielsen & Anne Waldrop (ed.),  Women, Gender and Everyday Social Transformation in India.  Anthem Press.  ISBN 9781783082698.  9.  s 139 - 156

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Knutsen, Lene Vea; Bratrud, Tom; Christensen, Elise; Bardalen, Ingunn; Thorbjørnsen, Vilde Fastvold; Torbjørnsen, Betina & Resset, Heidi (2011). Betwixt & Between 2011. Betwixt & Between, Sosialantropologisk institutt.  ISBN 978-82-90835-37-3.  153 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2017). Governing health and welfare of Norwegian women through mammography screening: May rights to health care go hand in hand with duties of health care?. Vis sammendrag
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2017). Styring av kvinners helse og velferd via buss: ”man har jo tilbud som kommer heime i fjøsdøra nesten”. Vis sammendrag
 • Fugelsnes, Elin; Gjøstein, Dagrun Kyte & Bretthauer, Michael (2016, 01. november). Lot seg ikke friste av gaver og gevinster. [Internett].  forskning.no.
 • Fugelsnes, Elin; Gjøstein, Dagrun Kyte & Bretthauer, Michael (2016, 14. oktober). Lot seg ikke friste av gaver og gevinster. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2016). Hvilke tiltak kan fungere for å øke deltakelse i spørreskjemaundersøkelser? - Erfaringer fra en studie med økonomiske insentiv og telefonpurring..
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2016). Norwegian Women's Experience with Breast Cancer Screening.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2016). Women´s experiences with regular breast cancer screening in Norway.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte; Bretthauer, Michael & Løberg, Magnus (2016). D.K. Gjøstein og medarbeidere svarer:. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  136(16), s 1326- 1327 . doi: 10.4045/tidsskr.16.0690
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2015). Kvinner, bryst og kreft.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2012). Blurred boundaries between public and private roles? On the continued significance of caste in contemporary village-life. Fokus India Blog.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2012). Female Community Health Workers in Rural Rajasthan: Negotiating Women’s Changing Kinship and Gender Roles?.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2012). Negotiating conflicting roles: Female community health workers in rural Rajasthan. A perspective on the Indian ASHA-programme.
 • Gjøstein, Dagrun Kyte (2011). The role of female lay health workers in maternal and child health work in rural Rajasthan, India.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. jan. 2014 14:58 - Sist endret 23. jan. 2017 13:17

Prosjekter