English version of this page

TRAiN-studien

TRAiN-studien er en randomisert utprøving av gjenåpning av treningssentre i Norge etter COVID-19 pandemien.

Bildet kan inneholde: logo.

Om prosjektet

Rapid-Cycle Re-Implementation of TRAining Facilities in Norway study (TRAiN-studien) gjennomføres av Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, bransjeorganisasjonen Virke Trening og treningskjedene SATS, EVO og STOLT.

9000 treningsmedlemmer mellom 18 og 64 år, som ikke er i risikogruppen for alvorlig COVID-19 sykdom, inviteres til å delta i TRAiN-studien. Medlemmene som svarer ja, deles inn i to grupper basert på loddtrekning (randomisering). Den ene gruppen får tilgang til innendørs trening på sitt treningssenter i tre uker, den andre gruppen må vente til senteret åpner for vanlig drift.

Deltakerne testes for SARS-CoV-2 (koronavirus) etter treningsperioden. Om gruppen som fikk trene innendørs ikke har flere positive virustester enn kontrollgruppen etter 2 uker, kan treningssentrene i Norge trygt åpne for medlemmer mellom 18 og 64 år.

Det kan bli aktuelt med flere runder i fremtiden, for eksempel en tilsvarende studie med eldre deltakere.

Mål

I TRAiN-studien vil vi undersøke om det er trygt å åpne treningssentrene igjen etter at de har vært stengt på grunn av koronaviruset.

Samarbeidspartnere

  • Oslo universitetssykehus

  • Virke Trening

  • Treningskjeden SATS

  • Treningskjeden EVO

  • Treningskjeden STOLT

Finansiering

Prosjektet støttes av COVID-19-hasteutlysningen fra Norges forskningsråd.

Les mer på www.trainstudy.no

Les om resultatene fra studien omtalt i The New York Times.

Les om resultatene fra studien omtalt i Aftenposten.

Les om resultatene fra studien omtalt på nrk.no

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, rosa, fysisk form, font.

 

Emneord: koronavirus, trening, treningssenter, COVID-19, forskning
Publisert 20. mai 2020 14:56 - Sist endret 10. mars 2021 13:24