Eva Margareta Møkleby

Bilde av Eva Margareta Møkleby
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Sommerskole i komparative metoder (Student) Det medisinske fakultet (Student)

Margareta er fra april 2021 stipendiat på prosjektet «Nære relasjoners betydning for hjemmedød» (The role of close relations in cancer patients´ decisions on home death: An exploratory study)

Faglige interesser

  • Pasienters og pårørendes erfaringer med sykdom og behandling
  • Formell og uformell omsorg for kronisk syke og døende
  • Kvalitative metoder

Bakgrunn

Høgskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, 2019-2021

Sykepleier/intensivsykepleier/ledende spesialsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus, medisinsk og kirurgisk klinikk, 1995-2019

 

Master i Tverrfaglig helsevitenskap, UiO, 2018

Videreutdanning i Intensivsykepleie, Ullevål sykehus, 2000

Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan i Göteborg, 1993

 

Publisert 7. apr. 2021 08:19 - Sist endret 18. aug. 2021 13:24