Eva Margareta Aurén-Møkleby

Bilde av Eva Margareta Aurén-Møkleby
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Margareta er fra april 2021 stipendiat på prosjektet «Nære relasjoners betydning for hjemmedød».

Faglige interesser

  • Pasienters og pårørendes erfaringer med sykdom og behandling
  • Formell og uformell omsorg for kronisk syke og døende pasienter
  • Kvalitative metoder

Bakgrunn

Høgskolelektor ved Lovisenberg Diakonale Høgskole, Masterstudiet i avansert klinisk sykepleie med spesialisering i intensivsykepleie, 2019-2021

Sykepleier/intensivsykepleier/ledende spesialsykepleier ved medisinsk og kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus, 1995-2019

 

Master i Tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo, 2018

Videreutdanning i Intensivsykepleie, Ullevål sykehus, 2000

Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan i Göteborg, 1993

 

Publikasjoner

  • Møkleby, Eva Margareta & Øverland, Britt (2021). Long-term use of CPAP in patients with obstructive sleep apnea: a prospective longitudinal cohort study. Sleep and Biological Rhythms. ISSN 1446-9235. 20(2), s. 239–246. doi: 10.1007/s41105-021-00361-6. Fulltekst i vitenarkiv
  • Møkleby, Eva Margareta & Mengshoel, Anne Marit (2019). Devoted or negotiated routes of adherence: Narratives of patients with obstructive sleep apnoea using a continuous airway pressure device. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 6(3), s. 1237–1244. doi: 10.1002/nop2.325. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Møkleby, Eva Margareta (2020). Brukererfaringer med CPAP ved obstruktiv søvnapné. Fagblad for lungesykepleiere. ISSN 0807-1241. s. 33–34.
  • Kveum, Kari; Møkleby, Eva Margareta; Byholt, Roy; Sørbø Holter, Gerd Helen & Øverland, Britt (2019). Long-Term adherence to CPAP.
  • Møkleby, Margareta; Kveum, Kari; Byholt, Roy; Storbråten, Mari & Øverland, Britt (2015). Hva skal til for å bli en god CPAP-bruker?
  • Møkleby, Margareta; Kveum, Kari; Storbråten, Mari; Byholt, Roy & Øverland, Britt (2015). How to become a good CPAP user? A prosepctive cohort study of 171 patients.
  • Møkleby, Margareta; Kveum, Kari; Storbråten, Mari; Byholt, Roy & Øverland, Britt (2015). Hva skal til for å bli en god CPAP-bruker?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. apr. 2021 08:19 - Sist endret 7. des. 2021 18:28