Hans-Christian Myklestul

Bilde av Hans-Christian Myklestul
English version of this page
Rom 206
Treffetider Tirsdag og torsdag
Brukernavn
Besøksadresse Frederik Holst Hus Nedre Ullevål 9 0850 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

Bruk av pasientnær ultralyd i allmennpraksis

Sosiale ulikheter i helse

Småkirurgi

Fastlegers arbeidshverdag

Undervisning

MED6800 Praktisk kardiologi
MED6800 Artritt/Artrose - Når henvise?

Bakgrunn

Studerte medisin ved Universitetet i Debrecen, Ungarn. Ferdig 2006. Siden dette jobbet som fastlege. Først ved Midsund legekontor. Var samtidig kommuneoverlege. Siden 2013 ved Lillestrøm Legesenter. Sidetjeneste ved AHUS, BUP Øvre Romerike i perioden 2010 - 2013. 20% praksiskonsulent ved AHUS i 2017-18. 20% AFU stipendiat ved institutt i perioden augst 2018 - august 2019. Ph.D. stipendiat siden august 2019 i 50% stilling

Priser

Ingen

Verv

Tillitsvalgt for fastlegene i Skedsmo og Lillestrøm kommuner siden høsten 2015
Styremedlem i Akershus legeforening siden 2018
1. Landsråd for Akershus i Allmennlegeforeningen i perioden september 2019 - august 2021. Styremedlem i Allmennlegeforeningen siden september 2021

Samarbeid

Samarbeider med Center for Almen medisin, Aalborg Universitet 

Publikasjoner

  • Myklestul, Hans-Christian; Skonnord, Trygve T. & Brekke, Mette (2020). Point-of-care ultrasound (POCUS) in Norwegian general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care. ISSN 0281-3432. doi: 10.1080/02813432.2020.1753385. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

  • Mjølstad, Bente Prytz; Rønneberg, Marianne; Myklestul, Hans-Christian & Getz, Linn Okkenhaug (2020). Aftenpostens legeroman. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
  • Myklestul, Hans-Christian; Skonnord, Trygve T. & Brekke, Mette (2019). AFU-prosjektbeskrivelse.
  • Myklestul, Hans-Christian; Skonnord, Trygve T. & Brekke, Mette (2019). The UNG study: Ultrasound in Norwegian General practice, a prevalence study.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. aug. 2020 15:15 - Sist endret 7. juli 2022 14:25