Joar Røkke Fystro

Bilde av Joar Røkke Fystro
English version of this page
Mobiltelefon +47 91778606 +47 917 78 606
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser

  • Bioetikk og helsepolitikk generelt, men spesielt
    • bruk av (finansielle) insentiver,
    • personlig ansvar for egen helse og
    • oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet.

Ph.d.-prosjektet

Prosjektet mitt handler om bruken av fraværsgebyr i helsetjenesten. Når pasienter ikke møter til avtalt time på sykehuset, vil tid og ressurser som kunne vært brukt på andre gå til spille. Hensikten med dette gebyret er å motivere flere til å møte opp og kan forstås som et negativt finansielt insentiv. Dersom du ikke møter til avtalt time uten å gi beskjed innen 24 timer på forhånd, kan du i dag måtte betale 1125 kroner i gebyr.

For å undersøke det normative grunnlaget til fraværsgebyrer, vil jeg først utføre en dokumentanalyse av offentlige dokumenter, som inkluderer en mengde høringssvar fra ulike instanser. Dokumentanalysen skal se på hvilke argumenter som føres for og imot gebyret. I en annen dokumentanalyse vil jeg undersøke ulike begrunnelser for å bruke et fraværsgebyr, gjennom å analysere og sammenligne dokumenter fra Danmark og Norge. Dernest vil jeg gjennomføre en spørreundersøkelse, hvor forestillinger om og oppfatninger av fraværsgebyret skal kartlegges i et generelt utvalg av befolkningen. Til slutt vil en teoretisk artikkel oppsummere hva jeg har funnet ut og diskutere hvorvidt fraværsgebyr bør være et virkemiddel som brukes i helsetjenesten.

Bakgrunn

  • Master i interdisiplinær helseforskning (2020), Universitetet i Oslo
  • Bachelor i fysioterapi (2017), OsloMet – storbyuniversitet
  • Bachelor i sosialt arbeid (2014), Oslomet – storbyuniversitet

Publikasjoner

Fystro, Joar Røkke; Hofmann, Bjørn Morten & Feiring, Eli (2022). On the person in personal health responsibility. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 23. doi: 10.1186/s12910-022-00802-y.
 
Fystro, Joar Røkke (2022). Mellom ansvar og skyld: Personlig ansvar i fysioterapi. Fysioterapeuten. ISSN 0016-3384. 89(1), s. 36–38.
 
Fystro, Joar Røkke (2021). Vaksiner er ingen premie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(6), s. 516. doi: 10.4045/tidsskr.21.0206.
 
Fystro, Joar Røkke (2021). Oppsøkende genetisk informasjonsvirksomhet – en historisk oversikt. Michael. ISSN 1893-9651. 18(1), s. 74–82.
 
Fystro, Joar Røkke (2020). Når jus og moral møtes. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(10), s. 993–995. doi: 10.4045/tidsskr.19.0799.
 
Feiring, Eli; Traina, Gloria; Fystro, Joar Røkke & Hofmann, Bjørn (2020). Avoiding hypersensitive reluctance to address parental responsibility in childhood obesity. Journal of Medical Ethics. ISSN 0306-6800. doi: 10.1136/medethics-2020-106120. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. sep. 2020 14:17 - Sist endret 27. sep. 2022 14:51