English version of this page

Helseøkonomi og helsepolitikk

Forskning innenfor helseøkonomi og helsepolitikk er generelt nært koblet til pågående saker innenfor politikken.

Tannhjul "health", tannhjul "economics"
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Om gruppen

Forskergruppen startet for 20 år siden, da  forskning innenfor helseøkonomi i Norge var i startfasen. Til å begynne med var oppmerksomheten rettet mot effekten av økonomiske incentiver på avgjørelser innenfor medisinsk behandling. Senere har interessen utvidet seg til å inkludere analyser av ressursallokering, prioriteringer, etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester og effektivitetsanalyser.

Forskning innenfor helseøkonomi og helsepolitikk er generelt nært koblet til pågående saker innenfor politikken. De siste årene har finansiering av helsesektoren fått mye oppmerksomhet, inkludert finansieringsordningen for  sykehus, betalingssystemet for fastleger og finansiering av  pleie og omsorgstjenester. Det er en økende interesse for sykdomsforebyggende tiltak, rettferdig fordeling av helse og helsetjenester og internasjonalt sammenlignende studier knyttet til helseeffekter og kostnader ved helsetjenester.

Forskernettverk

Publisert 24. feb. 2011 17:43 - Sist endret 5. juni 2019 09:14