Lars Christian Kvalbein-Olsen

Bilde av Lars Christian Kvalbein-Olsen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Avdeling for allmennmedisin

Faglige interesser

Forskningsprosjektet mitt omhandler eldre pasienter med depressive plager hos fastlegen.

I den ene studien forsøker vi se nærmere på hvor utbredt disse plagene er blant den eldre populasjonen til fastlegene, samt i hvilken grad det belyses på timen de kommer på. I tillegg forsøker vi finne ut i hvilken grad fastlegene er kjent med eller har en magefølelse om den eldre er deprimert.

I den andre studien skal vi prøve ut en strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater. Det går i korte trekk ut på at fastlegen blir med pasienten på to felles-timer (felleskonsultasjon) hos psykiateren med noen enklere oppfølgingssamtaler mellom og etter disse hos fastlegen. Vi vil da forsøke å måle om denne typen å jobbe på har bedre effekt og bedre resultater enn «business as usual».

I den tredje studien forsøker vi kartlegge fastlegene og psykiaternes erfaringer av en slik måte å jobbe på. Styrker og svakheter med dette kontra nåværende tilbud og oppfølging man ellers får.

...

Bakgrunn

Jeg startet som allmennlege februar 2011, og som fastlege fra oktober 2013. Etter å ha returnert som fastlege etter et år i spesialisering på psykiatrisk avdeling ved sykehuset i Arendal i 2016, kom interessen og lysten til å kunne drive med allmennpsykiatisk forskning. Posisjonen som fastlege er således unik siden man jobber så tett på en hel populasjon av mennesker over lang tid. Etter å ha mottatt AFU-midler til et pilotprosjekt og videreutvikling av dette, startet jeg opp som PhD-stipendiat med AMFF-midler høsten 2019 i 50% stilling. Dette kombinerer jeg med å være fastlege i Arendal i deltid.

Jeg er ellers gift, småbarnsfar til 4 jenter og er bosatt i Froland like utenfor Arendal.

...

Samarbeid

 

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 1. okt. 2019 11:09 - Sist endret 7. sep. 2020 10:47