Linn Benita Brøderud

English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser 

  • Forhåndssamtaler
  • Etikk ved livets slutt
  • Geriatrisk sykepleie
  • Livskvalitet
  • Over- og underbehandling
  • Brukermedvirkning og autonomi 
  • Kommunikasjon og personsentrert tilnærming 

Bakgrunn

  • Bachelor i sykepleie fra HiG (2014). 
  • Master i klinisk sykepleie fra Syddanske Universitet (2020). 
  • Erfaring fra kommunehelsetjenesten (2010-2013) og spesialisthelsetjenesten; akuttpsykiatri (2012-2014), indremedisin (2014-2018) og ortopedi (2019-2020). 

 

Publisert 9. apr. 2021 10:02 - Sist endret 1. juli 2021 15:43