Marius Johansen

Bilde av Marius Johansen
English version of this page
Mobiltelefon +47 41 02 51 91
Rom 280, Frederik Holsts hus
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Frederik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Marius Johansen er stipendiat i en 4-årsstilling ved HELSAM (2020-2024) der det overordnede tematet for avhandlingen er endometriose, med tittelen: Improving healthcare for Norwegian women with endometriosis and their partners

Faglige interesser

  • seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)
  • gynekologi
  • menstruasjon og blødningsfortyrrelser
  • endometriose
  • bakteriell vaginose og øvrige underlivstilstander
  • hormonell prevensjon
  • venerologi og seksuelt overføbare infeksjoner (SOI)
  • økt helsekompetanse om SRHR (spesielt for barn og unge, kulturelle og språklige minoriteter og helsepersonell)
  • statistikk, registre og epidemiologiske data

Han har siden 2016 vært fagansvarlig og bidragsyter for venerologi og gynekologi i Store norske leksikon. Har bistilling som lege på Nydalen helsestasjon for ungdom og som fastlegevikar på Lillestrøm legesenter

Bakgrunn

Marius Johansen er lege og har erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han var medisinskfaglig ansvarlig lege i ti år ved Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse (2011-2020), og redaktør for Metodebok for seksuell helse, Norges største medisinske håndbok om prevensjon, SOI og SRHR. Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som allmennlege på Lillestrøm legesenter. 

Under legestudiet på Universitetet i Oslo var han med i Medisinernes seksualopplysning (MSO). Han har også vært ansatt ved SUSS-telefonen og som lege i seksualopplysnings-programmet Juntafil på NRK P3.

Har tidligere holdt kurs og forelesninger om prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, gynekologiske tilstander, HPV, vaksiner og celleprøver for lege-, farmasi-, helsesøster- og jordmorstudenter på flere andre universiteter og høyskoler (UiT Norges artiske universitet, NTNU Trondheim, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet og VID vitenskapelige høgskole). 

Undervisning

Emneord: Seksuell og reproduktiv helse, Seksuelt overførte infeksjoner, Prevensjon, Menstruasjon, Endometriose, Venerologi, Gynekologi

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 22. okt. 2020 13:46 - Sist endret 16. feb. 2022 15:05