Marius Johansen

Bilde av Marius Johansen
English version of this page
Mobiltelefon +47 41 02 51 91
Rom 280, Frederik Holsts hus
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Frederik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Marius Johansen er stipendiat i en 4-årsstilling ved HELSAM (2020-2024) der det overordnede tematet for avhandlingen er Seksuell og reproduktiv helse.

Faglige interesser

 • seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)
 • gynekologi
 • menstruasjon og blødningsfortyrrelser
 • endometriose
 • bakteriell vaginose og øvrige underlivstilstander
 • hormonell prevensjon
 • venerologi og seksuelt overføbare infeksjoner (SOI)
 • økt helsekompetanse om SRHR (spesielt for barn og unge, kulturelle og språklige minoriteter og helsepersonell)
 • statistikk, registre og epidemiologiske data

Johansen er redaktør for Metodebok for seksuell helse, Norges største medisinske håndbok om prevensjon, SOI og SRHR. Han har også siden 2016 vært fagansvarlig for venerologi i Store norske leksikon

Bakgrunn

Marius Johansen er lege og har erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten. Han har en bistilling ved Sex og samfunn, Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse, der han også var medisinskfaglig ansvarlig lege i ti år (2011-2020). Han har tidligere jobbet på Kvinneklinikken på Bærum Sykehus og som allmennlege på Lillestrøm legesenter. 

Under legestudiet på Universitetet i Oslo var han med i Medisinernes seksualopplysning (MSO). Han har også vært ansatt ved SUSS-telefonen og som lege i seksualopplysnings-programmet Juntafil på NRK P3.

Undervisning

 • Medisin på UiO: Samfunnsmedisinske emner i modul 1, modul 5 og modul 7, samt seminar om prevensjon i modul 6.  
 • Underviser i sin bistilling på Sex og samfunn også om prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, gynekologiske tilstander, HPV, vaksiner og celleprøver for lege-, farmasi-, helsesøster- og jordmorstudenter på flere andre universiteter og høyskoler (UiT Norges artiske universitet, NTNU Trondheim, Høgskolen i Molde, NTNU Ålesund, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, OsloMet og VID vitenskapelige høgskole). 
Emneord: Seksuell og reproduktiv helse, Seksuelt overførte infeksjoner, Prevensjon, Menstruasjon, Endometriose, Venerologi, Gynekologi
Publisert 22. okt. 2020 13:46 - Sist endret 17. feb. 2021 12:51