English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

  • Slagstad, Ketil (2019). Genetisk kreftscreening kan slå uheldig ut. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(13) . doi: 10.4045/tidsskr.19.0476
  • Meyer, Haakon E; Johansson, Lars; Eggen, Anne Elise; Johansen, Heidi & Holvik, Kristin (2019). Sodium and Potassium Intake Assessed by Spot and 24-h Urine in the Population-Based Tromsø Study 2015–2016. Nutrients.  ISSN 2072-6643.  11(7) . doi: 10.3390/nu11071619
  • Nakken, Ola; Meyer, Haakon E; Stigum, Hein & Holmøy, Trygve (2019). High BMI is associated with low ALS risk: A population-based study. Neurology.  ISSN 0028-3878.  93(5), s e424- e432 . doi: 10.1212/WNL.0000000000007861
  Se flere publikasjoner