English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

  • Pedersen, Willy; Slagstad, Ketil & von Soest, Tilmann (2021). Nye seksualiteter, nye kjønn?, I: Guro Ødegård & Willy Pedersen (red.),  UNGDOMMEN.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-73299-8.  Kapittel 15.
  • Haave, Per (2021). Kostholdsundersøkelse skapte stormfulle møter i Det norske medicinske Selskab. Michael.  ISSN 1893-9651.  18(3), s 281- 291
  • Haave, Per (2021). «Vi sulteforer skammelig de forsorgsunderstøttede». Kostholdsundersøkelse skapte stormfulle møter i Det norske medicinske Selskab.
  Se flere publikasjoner

Kontakt