English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  Se flere publikasjoner

Kontakt

Postadresse Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo Telefon: +47 22850550

Enhetskoder

Koststed 13103000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 521400 Vortex, FS m.m.