English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

  • Kollerud, Ruby Del Risco; Haugnes, Hege Sagstuen; Thoresen, Magne; Claussen, Bjørgulf; Nafstad, Per; Farnham, Jim; Blaasaas, Karl Gerhard; Næss, Øyvind & Cannon-Albright, LA (2020). A population-based study of testicular cancer risk among children and young adults from Norway and Utah, USA.. International Journal of Cancer.  ISSN 0020-7136. . doi: 10.1002/ijc.32949
  • Jean-Paul, Gaudilliére; Beaudevin, Claire; Gradmann, Christoph; Lovell, Anne L. & Pordie, Laurent (ed.) (2020). Global health and the new world order: Historical and anthropological approaches to a changing regime of governance. Manchester University Press.  ISBN 9781526149671.  248 s.
  Se flere publikasjoner