English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

 

Publikasjoner

  • Evandt, Jorunn; Skurtveit, Svetlana; Oftedal, Bente Margaret; Krog, Norun Hjertager; Nafstad, Per; Skovlund, Eva; Schwarze, Per Everhard & Aasvang, Gunn Marit (2019). Agreement between self-reported and registry-based use of sleep medications and tranquilizers. Pharmacoepidemiology and Drug Safety.  ISSN 1053-8569.  s 1- 8 . doi: 10.1002/pds.4854
  • Ranhoff, Anette Hylen; Hygen, Hans Olav; Di Ruscio, Francesco; Rao, Shilpa & Strand, Bjørn Heine (2019). The warm summer of 2018 – increased mortality among older people?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: 10.4045/tidsskr.19.0167
  • Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Degerud, Eirik Magnus Meek & Næss, Øyvind (2019). The association between obesity and cardiovascular disease mortality in different strata of lifecourse socioeconomic position. Evidence from pooled Norwegian health surveys.. European Journal of Public Health.  ISSN 1101-1262. . doi: 10.1093/eurpub/ckz141 Vis sammendrag
  Se flere publikasjoner