English version of this page

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Samfunnsmedisin inkluderer kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske og kulturelle forhold påvirker befolkningens helsestatus, og om ulike helseoppfatninger. Kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak på ulike nivåer i samfunnet er en del av faget.

Studietilbud


Arrangementer

02 apr.
08:00, Hotel Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7
03 apr.
Hotel Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7
 

Publikasjoner

  • Wangamati, Cynthia Khamala; Yegon, Gladys; Sundby, Johanne & Prince, Ruth Jane (2019). Sexualised violence against children: A review of laws and policies in Kenya. Sexual and Reproductive Health Matters.  ISSN 2641-0397.  21(1)
  • Larsen, Øivind & Nylenna, Magne (2019). Folkehelseinsituttet i dag - hvordan ble det slik?. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 53- 163 Vis sammendrag
  • Nylenna, Magne & Larsen, Øivind (2019). Folkehelseinstituttet nå - og før. Michael.  ISSN 1893-9651.  16(1), s 36- 52
  Se flere publikasjoner