English version of this page

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (HELED) driver forskning og gir utdanning innenfor helseøkonomi, helsepolitikk, og organisering, ledelse og kvalitet i helsetjenesten.

Studietilbud


Aktuelle saker

  • 3 kvinner smiler mot kamera. Helsetjenester til nytte for pasient og samfunn? 29. nov. 2021

    Mange variabler spiller inn når helseøkonomene vurderer kostnadseffektivitet ved ulike behandlingsmetoder. Dette var tema da NORCHER inviterte til fagseminaret Brukerorientert helsetjenesteforskning.

  • Bildet kan inneholde: fotografi, menneskelig, bord, vitenskap, begivenhet. Hva kan vi lære om helseledelse etter pandemien? 25. aug. 2021

    Helsevesenet har gått gjennom en dramatisk omstilling som følge av pandemien. Prioriteringer, rollefordelinger og ansvarsområder er endret. Vil disse endringene bli varige?

Arrangementer

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se flere publikasjoner
 
 

 

Kontakt