EVU-kurs: Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

Målgruppen for dette kurset er helsepersonell. Kurset arrangeres over 5 hele dager / 2 samlinger i januar 2020.

hippocrates

Få innsikt i kunnskap for å belyse etiske problemstillinger i helsetjenesten. Illustrasjon: Coulourbox

Kort om emnet

Emnets faglige innhold er innføring i medisinsk etisk teori og prinsipper med relevans for klinisk etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Kurssamlinger vår 2020

 • 20.-22. januar
 • 27.-28. januar
 • Undervisningen vil finne sted på Ullevål sykehus, bygning 25/laboratoriebygget, grønt auditorium. Se kart.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal deltakeren kunne analysere og diskutere aktuelle etiske problemstillinger i medisinsk og helsefaglig etikk på samfunnsnivå og på klinisk nivå. Emnet gir grundigere innsikt i medisinsk-etisk argumentasjon, teorier og prinsipper. Deltakeren skal kunne anvende slik kunnskap for å belyse etiske problemstillinger i helsetjenesten.

Smakebiter fra programmet:

 • Hva er etikk?
 • Helsetjenestens grenser
 • Empati og moralsk sensitivitet
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Aktiv dødshjelp
 • Sykdom, helse og bioteknologi
 • Pasientinformasjon og beslutningsprosesser

Detaljert undervisningsplan (oppdtatert 13. januar)

 

Undervisning

Undervisningen foregår på norsk og vil bestå av forelesninger og studentaktiviserende undervisning som gruppearbeid og etikkdrøftinger i plenum og i grupper. Undervisningen foregår sammen med medisinstudenter og studenter på masteremnet SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk, som tar eksamen og dermed får studiepoeng. Forelesere er fra Senter for medisinsk etikk ved UiO.

Du må være minimum 80 % tilstede på opplæringsprogrammet for å få kursbevis, men det er ingen eksamen.

Pensum

Deltakerne har ikke obligatorisk lesestoff, men vil ved kursstart få utdelt en minnepinne med anbefalt litteratur. Bøker må man eventuelt skaffe selv.

Anbefalt litteratur

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav. Antall deltakere begrenses til 20. Det er førstemann til mølla som gjelder.

Ordinær søknadsfrist var 11. desember 2019. Ta kontakt med Anders Tvedt dersom du ønsker å ta kurset. 

Kursavgift

Kursavgift på kr 1500,- vil bli sendt som faktura etter opptak.

Godkjenninger

Kurset er godkjent av: 

 • Fagforbundet med 28 timer tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper
 • Norsk sykepleierforbund som meritterende med totalt 28 timer for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie
 • Presteforeningen som del av spesialistutdanningen for prester i helse- og sosialsektor, tellende med 28 kurstimer
 • Helsesekretærforbundet i Delta med 28 timer
 • Norsk Ergoterapeutforbund som generelt kurs meritterende med 28 timer til ergoterapispesialist.
 • Den norske legeforening for alle spesialiteter med 28 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 
 • Psykologforeningen som 28 timers vedlikeholdsaktivitet. 

 

Ønsker du studiepoeng?

Dersom du har en bachelorgrad kan du ta dette kurset som masteremne og få 5 studiepoeng. Søk opptak på SME4110 - Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk

Kontakt

Publisert 8. nov. 2016 10:03 - Sist endret 15. okt. 2020 15:12