Etter- og videreutdanning ved Helsam

Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere. Disse kursene blir godkjent som X antall timer i relevante fagorganisasjoner. 

Høst 2022

Kurs Søknadsfrist Kursavgift

Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende

15.oktober 1500 kr
Ledelse og innovasjon i helsetjenesten   Legeforeningen

 

Samfunnsmedisin, spesialistutdanningen for leger Legeforeningen  

Vår 2023

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten Annonseres senere 1500 kr
Teorier og metoder i helseetikken Annonseres senere 1500 kr
Ledelse og innovasjon i helsetjenesten   Legeforeningen  

Samfunnsmedisin, spesialistutdanningen for leger

Legeforeningen  

Helseledelse (bi.no)

Handelshøyskolen BI  

 

Publisert 18. mai 2016 11:26 - Sist endret 18. aug. 2022 12:00