Etter- og videreutdanning ved Helsam

Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere. Disse kursene blir godkjent som X antall timer i relevante fagorganisasjoner. 

Vår 2020

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 11. desember 1500 kr
Innføring i medisinsk og helsefaglig etikk 11. desember 1500 kr
Helserett og konflikthåndtering i primærhelsetjenesten 25. februar 4700 kr

Høst 2020

Kurs Søknadsfrist Kursavgift

Etiske utfordringer i møte med pasieter og pårørende

7. august 1500 kr
Publisert 18. mai 2016 11:26 - Sist endret 19. juni 2020 13:44