Etter- og videreutdanning ved Helsam

Etterutdanningskurs for helsepersonell har søknadsfrist på ulike tidspunkt i løpet av året. Varighet på kurs og kursavgift kan også variere. Disse kursene blir godkjent som X antall timer i relevante fagorganisasjoner. 

Vår 2022

Kurs Søknadsfrist Kursavgift
Veiledning av etikkrefleksjon i helsetjenesten 17. desember 1500 kr
Teorier og metoder i helseetikken 17. desember 1500 kr
Ledelse og innovasjon i helsetjenesten   Legeforeningen  

Samfunnsmedisin, spesialistutdanningen for leger

Legeforeningen  

Helseledelse (bi.no)

Handelshøyskolen BI  

Høst 2021

Kurs Søknadsfrist Kursavgift

Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende

Annonseres senere 1500 kr
Ledelse og innovasjon i helsetjenesten   Legeforeningen

 

Samfunnsmedisin, spesialistutdanningen for leger - Institutt for helse og samfunn (uio.no) Legeforeningen  
Publisert 18. mai 2016 11:26 - Sist endret 14. feb. 2022 09:09