English version of this page

Måler hjertealder på apoteket

Stadig flere unge blir lagt inn på sykehus med hjerteinfarkt. Forskere håper nå mange vil endre livsstil ved å få vite alderen på sitt eget hjerte.

Ved hjelp av en enkel blodprøve kan man måle viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer. Foto: Beate Østengen

Mange nordmenn har høyt kolesterol uten å vite det selv. Sammen med høyt blodsukker og høyt blodtrykk er dette en viktig risikofaktor for hjerte og karsykdommer.

Doktorgradsstudent Karianne Svendsen og kollegene ville måle effekten av å gi apotekkunder gratis kolesterolmåling. «Den store sjekkedagen» ble arrangert i 2012 og 2014 i samarbeid med Boots-apotek over hele landet, og veilederne Kjetil Retterstøl ved Institutt for medisinske basalfag og Vibeke Telle-Hansen i Mills DA.

I fjorårets runde lot over 10 000 seg måle, ved hjelp av enkle blodpøver ved et stikk i fingeren, og spørreundersøkelser.

Kostholdet påvirker hjerteladeren

Nylig ble 500 av deltagerne som under målingene i fjor fikk vite de hadde forhøyet risiko for hjerte og karsykdom, invitert tilbake til ettårs-oppfølging. Denne gangen ville forskerne legge til en ekstra dimensjon – å la folk få vite deres egen hjertealder.

Ved å måle blodtrykk, kolesterol, høyde og vekt har forskere i Storbritannia funnet en metode for å avgjøre hvor «gammelt» hjertet ditt er. Eller sagt med andre ord, i hvilken grad hjertehelsen din tilsvarer en idealkropp i din alder. Kolesterol og blodtrykk vil nemlig stige naturlig når vi blir eldre.

– Når en 40-åring får høre at han har et hjerte til en 50-åring, tror vi det vil gi han dytten som trengs for å endre livsstil i en hjertesunn retning, sier Svendsen.

Ved neste oppfølging vil forskerne dermed kunne se på om dette har hatt betydning for folks kostholdsvaner.

Doktorgradsstipendiat Karianne Svendsen skal finne ut om kunnskap om eget kolesterolnivå kan få oss til å endre livsstil. Foto: Camilla Maarud

Apoteket har lav terskel

Et annet viktig formål med studien er å se på hvordan apoteket kan brukes som arena for helseundersøkelser.

–  Apoteket ser ut til å være en lavterskelarena derfolk kan komme innom uten time for å måle viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. De har lengre åpningstider enn legekontorene, og det er ofte billigere. 

Professor og veileder Kjetil Retterstøl forteller at apoteket har mange fortrinn som legekontorer, helsestasjoner og sykehus ikke har.

– Apotek som arena for helseundersøkelser er nytt og kontroversielt, men med over 40 millioner besøk hvert år er apotek en viktig helseaktør. Prosjektet er viktig, ikke bare for å belyse effekten av screening og hjerte-kar risiko generelt, men også for å belyse apotekenes mulige rolle i det forebyggende helsearbeidet, sier Retterstøl.

Ønsker seg gratis tjeneste

I Svendsens doktorgradsprosjektet har Boots-apotekene gitt gratis målinger av kolesterol, blodtrykk og langtidsblodsukkeret HbA1c. Basert på erfaringer fra prosjektet innførte 50 apoteker disse målingene som en ny fast tjeneste, kalt Hjertehelse.

– Jeg tror mange vil benytte seg av tilbudet, også når tjenesten ikke lenger er gratis. Det er mye lettere å stikke innom apotek når det passer seg, fremfor å vente mange måneder på time, som kan være tilfelle på mange legekontor. 

Svendsens håper tjenesten en gang kan bli gratis for alle innbyggere i en gitt aldersgruppe, slik det tidligere var med Statens Helseundersøkelser og 40-årskontrollen. 

Verdifull kunnskap

Formålet med prosjektet er ikke bare å gjøre folk bevisste på sin egen helse. Tallmaterialet gir svært verdifull informasjon om hvor utsatt Ola Normann er for risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer.

Resultater fra den første «Den store sjekkedagen», viste at over en tredjedel av deltagerne i kolesterolscreeningen i 2012 ikke hadde målt kolesterolnivået sitt tidligere. Av de med forhøyet kolesterolnivå hadde en fjerdedel ikke målt det før.

– Det er beregnet at ca. 150.000 personer har diabetes type 2 uten å vite om det, og ti-tusener har høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Det er uheldig å gå med høy risiko uoppdaget i lang tid, sier Kjetil Retterstøl.

– Mange hjerteinfarkt kunne vært forebygget

– Hvis flere kjente sitt eget kolesterolnivå, langtidsblodsukker og blodtrykk kunne mange hjerteinfarkt vært forebygget. Når myndighetene ikke tar grep er det bra at andre aktører kommer på banen. Gratis kolesterolmålinger i apotek vil bidra til en helt nødvendig debatt, sier Kjetil Retterstøl.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har beregnet at 80 % av alle hjerte– og karsykdommer kan unngås ved fornuftig livsstil, med sunt kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt.

– Det er ikke så mye som skal til for å redusere risikoverdier med kosthold og fysisk aktivitet. Hvert år dør mer enn 1000 personer før de har blitt 65 år gamle av hjerte-karsykdommer og mange flere blir syke av det. Det er ikke bare en katastrofe i familiene som rammes, men det utgjør også milliardbeløp i sparte helseutgifter om flere hadde fått vite om høye risikoverdier tidlig, og tatt grep om livsstilen sin i tide, sier Svendsen.

Det er en generell nedgang i hjerte- og karsykdommer blant nordmenn, ifølge tall fra Folkehelseinstituttet. Samtidig er det en økning i antallet hjerteinfarkt blant unge under 45 år. Det har vært en økning på hele 11 % i sykehusinnleggelser for hjerteinfarkt blant personer i aldersgruppen 25 – 44 år fra 2001 til 2009. (Sulo og medarbeidere, 2014)

Kampanjen «Den store sjekkedagen» ble arrangert av Boots apotek i samarbeid med UiO, Mills DA, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Grete Roede.

Av Sigurd Øygarden Flæten og Karianne Svendsen
Publisert 6. okt. 2015 17:11 - Sist endret 22. jan. 2021 16:53