English version of this page

Kvinnens fett er sunnere enn mannens

Kvinnens fett har et mer aktivt stoffskifte, men effekten forsvinner etter hvert.

Mann og dame som vasser i strandkanten

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Hjerte- og karsykdommer og diabetes er blant de vanligste sykdommene i verden. Førstnevnte er den vanligste dødsårsaken globalt. Omfanget av diabetes type 2 er nå regnet som en global epidemi av WHO, og de fleste pasienter med diabetes type 2 er overvektige.

Selv om friske kvinner generelt har høyere fettprosent enn menn, har de mindre forekomst av type 2 diabetes og en del andre sykdommer som ofte er knyttet overvekt. Menn lagrer fettet rundt magen, mens kvinner lagrer fettet på hofter og lår. Dette kan forklare hvorfor det er mindre skadelig for kvinner å ha litt fett på kroppen.

En ny studie viser at også et komplekst samspill mellom gener og hormoner gjør at kvinners fettvev generelt er sunnere enn menns. 

– Fettvevet til kvinner er generelt sunnere enn fettvevet til menn. Det viser resultatene fra studiene, sier forsker Frode Norheim. 

Cellenes energilagre er nøkkelen

– Kvinnenes fettvev inneholder flere mitokondrier. I tillegg har de potensiale til å være mer metabolsk aktive og dermed forbrenne mer energi, forklarer han. I tillegg virker insulin bedre hos kvinner. Mitokondrier er de små energiverkene som finnes i hopetall inne i alle cellene dine. De omtales ofte som cellenes energilagre. Metabolsk aktivitet er det samme som det vi kjenner som stoffskiftet.

– At kvinner har flere mitokondrier enn menn er støttet av funn hvor forskerne så på uttrykket av gener som koder for mitokondrier. Det er kjønnshormonet østrogen som ser ut til å være en del av årsaken til forskjellen, forklarer Norheim.

I overgangsalderen vil produksjonen av østrogen gå ned hos kvinner, og de vil dermed miste mye av den beskyttende effekten. 

Gener gir forskjellig effekt på overvekt

Portrettfoto av forsker Frode Norheim
Frode Norheim utførte studien i samarbeid med forskere ved UCLA. Foto: UiO

Norheim & co ville finne ut om gener og andre faktorer ved fettvev kan forklare hvorfor kvinner kan være beskyttet mot en lang rekke av metabolske sykdommer. Dette gjorde han ved å undersøke 100 musestammer. Denne delen av forskningen ble gjort under et treårig opphold ved UCLA. 

– Ett av genene som ble studert i detalj var Lyplal1. Hunnmus fikk fjernet genet og spiste en diett med mye fett og sukker. De la mer på seg enn hunnmus som også spiste et usunt kosthold men hadde genet intakt, sier han.

Den samme effekten av Lyplal1 på overvekt var ikke tilstede i hannmus. Genet har tidligere blitt antatt å ha større effekt på overvekt i kvinner enn menn hos mennesker. Dette forslaget kom utfra såkalte genome-wide association studies (GWAS), som undersøker effekten av genetiske varianter hos tusenvis av mennesker. 

Viktig å forske på begge kjønn

– Det er viktig å forske på begge kjønn og på et bredt genetisk mangfold for å utvikle bedre spesialtilpasset behandling. Vår studie understreker dette, sier Frode Norheim.

– Tradisjonell grunnforskning på mus bruker bare hannmus og den samme musestammen hver gang. Å inkludere hunkjønn i basalforskningen er viktig for å forstå kvinnens helse og for å utvikle medisiner som kan være like effektive for kvinner som for menn, sier Norheim.

Studien er utført av forsker Frode Norheim, Institutt for medisinske basalfag sammen med forskere ved UCLA (University of California, Los Angeles).

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Cell Metabolism.

Av Thomas Olafsen
Publisert 5. feb. 2019 09:41 - Sist endret 6. nov. 2019 12:41