Disputas: Hege Berg Henriksen

Cand.scient. Hege Berg Henriksen ved Institutt for medisinske basalfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): «Design of a dietary intervention study in colorectal cancer patients. Evaluation of dietary and physical activity assessment methods in colorectal cancer patients».

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Bethany Van Guelpen, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet
  • Andreopponent: Seniorforsker Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Leder av komiteen: Professor Reidar Thyssen, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Asim K. Duttaroy, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Resultater fra flere studier viser at et kosthold med mye frukt og grønnsaker og begrensede mengder med rødt- og bearbeidet kjøtt kan bidra til å redusere risikoen for å få tarmkreft. I sin avhandling Design of a dietary intervention study in colorectal cancer patients. Evaluation of dietary and physical activity assessment methods in colorectal cancer patients har Hege Berg Henriksen og medarbeidere beskrevet den pågående CRC-NORDIET-studien, som ser på effektene av å følge de norske kostrådene på utvikling av sykdom og overlevelse blant tarmkreftpasienter.

Deltakerne blir tilfeldig fordelt i en av to grupper. Den ene gruppen får intensiv oppfølging på kosthold i ett år, mens den andre gruppen følger standard behandling. Begge gruppene får like råd om fysisk aktivitet og alle blir fulgt opp i 15 år. I løpet av denne perioden blir begge gruppene også kartlagt likt både for kosthold, fysisk funksjon og aktivitet, kroppssammensetning, livskvalitet og kroniske sykdommer.

Et nytt kort spørreskjema ble laget i denne studien for å kunne si noe om etterlevelsen av de norske kostrådene. Som en del av Hege Berg Henriksen sin avhandling, ble dette skjemaet testet opp mot en kostdagbok blant et utvalg av deltakerne i studien for å se hvorvidt det var i stand til å kunne måle inntak av de ulike matvaregruppene som beskrevet i kostrådene, samt myndighetenes råd om fysisk aktivitet. Det viste seg at spørreskjemaet var i stand til å måle inntak av de fleste matvaregruppene, som frukt, grønnsaker, fisk, meieriprodukter, alkoholholdige drikker, søte drikker, kaffe og til dels kjøtt og fullkornsprodukter. I tillegg var spørreskjemaet i stand til å måle anbefalt mengde fysisk aktivitet og å kunne fange opp de som oppfylte rådene om fysisk aktivitet.      

Gode verktøy for å kartlegge etterlevelse av kostrådene er viktig for å kunne gi god oppfølging. Vi håper at resultatene fra CRC-NORDIET-studien vil kunne gi et bedre svar på hvilke kostråd vi skal gi tarmkreftpasienter i fremtiden.

For mer informasjon

Kontakt Gruppe for forskerutdanning.

Publisert 23. aug. 2018 11:02 - Sist endret 23. aug. 2018 14:04