English version of this page

EpiStat: Epidemiologiske studier av livsstil og kroniske sykdommer

Forskningsgruppen jobber med statistiske og epidemiologiske prosjekter.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Moderne medisinske studier har komplekse design og samler inn store mengder data. Vår forskning har fokus på optimal bruk av statistiske metoder i medisinske studier. Vi studerer også problematikk knyttet til målefeil, manglende data og andre mulige feilkilder i epidemiologiske studier. En vesentlig del av vår forskning er knyttet til livsstilsfaktorer og forebygging av kroniske sykdommer med vekt på kreft og hjerte- og karsykdommer. Vi studerer også prognostiske faktorer etter kreftdiagnose.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for epidemiologiske studier av livsstil og kroniske sykdommer.

Publisert 24. feb. 2011 20:41 - Sist endret 8. jan. 2022 12:21