English version of this page

Kjernekonvolutt-dynamikk

Vi forsker på kjernekonvolutten, den viktigste forsvarslinjen for genomet vårt.

Bakgrunn

Kjernemembranen består av et dobbelt lipidlag som omslutter genomet og separerer cellekjernen fysisk fra resten av cellen. Transport over denne membranen er kontrollert av molekylære porter som heter kjerneporer, og laminfilamenter ligger under membranen og gir kjernen både form og plastisitet.

I tillegg til å representere en fysisk barriere, kontrollerer kjernemembranen og en rekke assosierte proteiner - samlet i kjernekonvolutten - mange cellulære prosesser, har viktig innvirkning på signaltransduksjon og organiserer funksjonene av kromatinet. Fra å har blitt sett på som en statisk enhet, blir det mer og mer klart at kjernekonvolutten går gjennom raske forandringer i form, integritet og sammenstilling som følge av ekstra- og intracellulærere signaler. Disse forandringene kan utløse en rekke signalkaskader som har innvirkning på cellens funksjon. Vi har såvidt begynt å forstå alle de dynamiske prosessene som kontrolleres av kjernekonvolutten og hvordan disse påvirker celleskjebnen.

Om forskningsgruppen

Målet til forskningsgruppen er å karakterisere de ulike reaksjonsveiene som settes i gang som følge av forandringer i kjernekonvoluttens topologi og sammenstilling. Vi ønsker å forstå hvordan disse reaksjonsveiene påvirker tilstand og skjebne til cellene.

Bildet kan inneholde: gjøre, mønster, sirkel, diagram.
Figur 1: Forskningsinteresser til kjernekonvolutt-gruppen. Illustrasjon: Coen Campsteijn/UiO

Vår forskning fokuserer på

  • Mekanistisk regulering av kjernemembranens integritet gjennom celledeling, interfase og i mikrokjernen.
  • Effekter av skader på kjernemembranen på genomets integritet, celletilstand og -skjebne.
  • Konsekvensene av genetiske skader (f.eks. kreft eller envelopatier) på funksjonene til kjernekonvolutten
  • Kjernekonvoluttens responser på ikke-genetiske skader som mekanisk stress og effektene de har på cellulære prosesser.

For å undersøke disse spørsmålene, bruker vi mekanistiske cellebiologiske studier som inkluderer live-cell mikroskopi, proteomikk og molekylære metoder i kreftceller, primære cellemodeller, og ikke-transformerte cellelinjer.

 

Les mer om vår forskning på de engelske sidene til forskningsgruppen

Vår forskning er støttet av

  • Universitetet i Oslo (UiO)
  • Norges Forskningsråd (NFR)
  • Helse Sør-øst (HSØ)

Studieprogrammer og emner

Ressurser

Publisert 13. sep. 2021 10:32 - Sist endret 13. sep. 2021 10:32

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Avd. for Molekylærmedisin
Domus Medica, Gaustad
Sognvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder

Coen Campsteijn