English version of this page

NORBRAIN: The Norwegian Brain Initiative

NORBRAIN er et storskala nasjonalt infrastrukturprosjekt for nevrovitenskapelig forskning. Målet er å frembringe ny og revolusjonerende forskning på komplekse mentale funksjoner og dysfunksjoner, for eksempel sykdommer som Alzheimers og Parkinsons.

Illustrasjonsfoto: iStock

Det er et samlet norsk nevrovitenskapelig miljø som står bak NORBRAIN. Navnet står for "The Norwegian Brain Initiative – A Large-scale Infrastructure for 21st Century Neuroscience".

Prosjektet er et samarbeid mellom Senter for hukommelsesbiologi (som nå er Kavli Institute, KI/CBM) ved NTNU, tidligere, nå avviklede, Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap (CMBN) ved UiO og Medical Imaging Lab (MI-Lab) ved NTNU. Edvard Moser er prosjektleder og Tone Tønjum ved UiO leder Oslo-noden.

NORBRAIN-noeden ved UiO har følgende utstyrsenheter:

Les mer om NORBRAIN og booking av utstyr på NORBRAINs engelske nettsider.

Publisert 11. feb. 2014 15:55 - Sist endret 8. jan. 2020 10:36