Sped-kolesterol

Formålet med Sped-kolesterolundersøkelsen er å øke kunnskapen om kolesterolnivået hos spedbarn og hvordan dette henger sammen med kosthold og amming og mors kolesterolnivå. 

Om prosjektet

Sped-kolesterol er en undersøkelse som gjøres i samarbeid med Spedkost- og Småbarnskost-undersøkelsene, som er landsomfattende undersøkelser av kostholdet til barn på 6, 12 og 24 måneder. Deltakere fra Spedkost- og Småbarnskost-undersøkelsene som samtykker til at prosjektet kan ta kontakt igjen, inviteres til denne studien.

Vi vet lite om kolesterolnivået hos spedbarn i Norge i dag.  Vi vet at kolesterolnivået påvirkes av maten du spiser, men hvordan kolesterolnivået henger sammen med spedbarnets kosthold og betydningen av amming for kolesterolnivået hos spedbarn vet vi mindre om. For at vi skal kunne gi gode anbefalinger er det viktig å øke kunnskapen om dette.

Deltakelse

Inviterte deltakere får tilsendt samtykkeskjemaer i posten. Dersom du har lyst til å delta i studien, må du sende inn ett eksemplar av de signerte samtykkeskjemaene i vår svarkonvolutt. Du skal beholde ett eksemplar av de signerte samtykkene. Deretter vil vi sende deg et blodprøvekitt, slik at du kan ta prøver hjemme og sende de tilbake til oss i en svarkonvolutt. Vi trenger kun noen få bloddråper (et lite stikk i fingeren) fra mor og barnet som dryppes på filtrerpapiret i blodprøvekittene. Det er vedlagt to sett med filtrerpapir, ett til mor og ett til barnet. Det er viktig at prøvene fra mor og barn kommer på riktig filterpapir og i riktig konvolutt (sølvfarget). En beskrivelse av hvordan blodprøvene skal tas finner du både på nett og til utskrift.

Ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon dersom du har spørsmål.  

Finansiering

Sped-kolesterolundersøkelsen finansieres av Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO og Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi, Oslo Universitetssykehus (OUS).

 

Publisert 24. aug. 2017 15:20 - Sist endret 7. feb. 2020 15:09