English version of this page

Typisk norsk-studien: Norwegian Dietary Guidelines and Colorectal Cancer Survival study (CRC-NORDIET study)

Formålet med Typisk norsk-studien er å undersøke om et endret kosthold påvirker helsetilstanden, utvikling av livsstilsykdommer og overlevelse hos pasienter som har blitt behandlet for tykk- og endetarmskreft.

Om prosjektet

I dette prosjektet gjennomfører vi en kostintervensjon hvor vi undersøker om et kosthold basert på de nye norske kostrådene (utgitt av Helsedirektoratet i 2011), samt et kosthold rikt på antioksidanter, vil ha effekt på sykdomsutvikling og overlevelse hos de som er operert for tykk- og endetarmkreft.

Pasientene som rekrutteres er i aldersgruppen 50-80 år, og den intensive intervensjonen (varighet 12 måneder) vil bestå av en rekke tiltak for å gjøre det enklere for pasientene å følge kostrådene i størst mulig grad. Pasientene vil deretter følges opp i 15 år slik at vi kan undersøke langtidseffekter på sykdom og overlevelse.

Pasientrekrutteringen startert i mars 2012, og det er forventet at rekrutteringsperioden vil vare inntil slutten av år 2019. Pasientene vil rekrutteres fra sykehus i Helse Sør-Øst, blant annet Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus..

Bakgrunn

Tykk- og endetarmkreft er en av de hyppigste kreftformene i Norge, og det har vært en betydelig økning i antall kreftoverlevere med denne kreftformen. Tidlig diagnostikk og bedret behandling er viktige faktorer som bidrar til dette. Mange pasienter sliter imidlertid med senvirkninger av behandlingen og økt risiko for andre kroniske sykdommer. Effekten av kosthold og levevaner på slike senvirkninger er lite studert.

Få studier har så langt studert effekten av kosthold blant kreftoverlevere, og det finnes derfor ingen spesifikke kostanbefalinger for denne gruppen. Rådene som gis i dag er derfor basert på rådene som gis for å forebygge sykdommer som kreft. Den nyeste rapporten fra World Cancer Research Fund (2018) konkluderer med at 47 prosent av alle tilfeller med kolorektalkreft (tykk- og endetarmkreft) kan forebygges med en sunn livsstil. Kosthold og fysisk aktivitet er begge viktige faktorer i dette tilfellet.

Siden kreftoverlevere har økt risiko for å utvikle sekundære sykdommer i tiden etter de er operert for tykk- eller endetarmskreft, er det behov for mer forskning innen dette feltet. Ny forskning kan gi bedre kunnskap hvorvidt kosthold kan redusere risiko for komorbiditet og tilbakefall i denne pasientgruppen.

Finansiering

 • Norges forskningsråd
 • Helse Sør-Øst
 • Kreftforeningen
 • Throne Holst Stiftelse

Samarbeid

Internal (UiO):

 • Ass.prof. Monica Hauger Carlsen
 • Manuela Zucknick, Dept. of Biostatistics
 • Marit Veierød, Dept. of Biostatistics
 • Jon Håvard Loge, Dept. of Nutrition
 • Per Ole Iversen, Dept. of Nutrition
 • Kirsten B. Holven, Dept. of Nutrition
 • Kjetil Retterstøl, Dept. of Nutrition
 • Kristin R. Kardel, Dept. of Nutrition

Eksterne:

 • Sigbjørn Smeland, Institute of Clinical Medicine, Oslo University Hospital (OUS)
 • Clinical nutritionist, PhD Ane Sørlie Kværner, Helsedirektoratet
 • Morten Tandberg Eriksen, Institute of Health and Society, Oslo University Hospital (OUS)
 • Gro Wiedsvang,Oslo University Hospital (OUS)
 • Clinical nutritionist, PhD Ingvild Paur, Oslo University Hospital (OUS)
 • Ass. prof Siv Kjølsrud Bøhn, NMBU
 • Sveinung Berntsen, University of Agder
 • Arne E. Færden, Akershus University Hospital (Ahus)
 • Iris Erlund, National Institute of Health and Welfare, Helsinki

Start - slutt

Mars 2012 - Mars 2027

Publisert 28. feb. 2012 09:01 - Sist endret 2. des. 2021 20:23

Kontakt

typisk-norsk@medisin.uio.no

Besøksadresse:

Avdeling for ernæringsvitenskap
Domus Medica
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo
 

Prosjektleder

Rune Blomhoff
 

Forskergruppe

Mat og oksidativt stress