English version of this page

Effekt av vektendring og amming (EVA-studien)

Formålet med studien er å undersøke effekten av amming og vektnedgang på risikofaktorer for hjerte-karsykdom blant overvektige kvinner i tiden etter fødsel.

Nyfødt barn ammes av mor

Illustrasjon: Colourbox

Er du interessert i å delta?

Ta kontakt via dette skjemaet

Om prosjektet

I prosjektet ønsker vi å undersøke om amming fører til endringer i risikomarkører for hjerte-karsykdom og diabetes utover effekten av et vekttap.

Deltakere er friske kvinner med en KMI (kroppsmasse-indeks) 25-35 kg/m2 før graviditet og som planlegger å amme. To intervensjoner testes ut:

Ammeveiledning med en erfaren ammeveileder som veileder kvinnene under svangerskapet og like etter fødsel, samt per telefon.  Ammeveiledningen har til hensikt å legge til rette for at kvinnene ammer i henhold til Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.

Deltakelse i et 12-ukers vektreduksjonsprogram. Kvinnene deltar fra 8-10 uker etter fødsel. Målet i kostintervensjonen er 0,5 kg vektnedgang per uke i 12 uker og varige livsstilsendringer.

Rekruttering av deltakere vil starte i januar 2018 og strekke seg over ca to år. Deltakere vil bli rekruttert hovedsakelig via sosiale medier og helsestasjoner i Oslo.

Bakgrunn

Amming har en rekke positive helseeffekter for både mor og barn. For mor ser amming blant annet ut til å forebygge både hjerte- og karsykdom og diabetes.

Overvekt og fedme rammer en av tre norske kvinner i begynnelsen av svangerskapet og er blant risikofaktorene for disse sykdommene. I tillegg viser studier at en del kvinner legger på seg mer enn anbefalt i løpet av svangerskapet, eller har vanskeligheter med å gå ned igjen til vekten de hadde før graviditeten. Dette gir en økt risiko for overvekt senere i livet.

I løpet av en graviditet skjer det en rekke metabolske endringer hos kvinner. Blant annet øker nivåene i blodet av kolesterol og triglyserider gradvis gjennom svangerskapet, og det forekommer en økende grad av insulinresistens. Hos overvektige kvinner er disse endringene mer uttalte enn hos normalvektige. En viss tilbakestilling av de metabolske endringene skjer i tiden etter forløsning, noe som er hensiktsmessig med tanke på kvinnens risiko for hjerte-karsykdom og diabetes senere i livet. Amming kan trolig påskynde og forsterke denne prosessen, slik at kvinnens metabolisme returnerer til status før graviditet. Muligens er det er ammingens potensielt vektreduserende effekt som er mekanismene bak dette.

Våre tidligere studier gjennomført i Gøteborg har vist at et vektreduksjons-program på 12 uker, med formål om vektnedgang på 0,5 kg per uke, er trygt og effektivt for ammende kvinner med overvekt. Dette gir samtidig med vektnedgangen en positiv effekt på blodlipider og fasteinsulin.

For å forsøke å skille effekten av amming og vektreduksjon vil vi dele deltakerne inn i fire grupper, der de enten får ammeveiledning, deltakelse i vektprogram, begge intervensjoner eller ingen ekstra behandling. I tillegg kan deltakerne velge å være med i en ekstra del av studien, der prøver av morsmelken leveres inn for analyse av miljøgifter.

Finansiering

  • Forskningsrådet
  • Stiftelsen Dam via Norske Kvinners Sanitetsforening 
  • Throne Holst Stiftelse
  • Avdeling for Ernæringsvitenskap

Samarbeid

  • Nasjonalt kompetansesenter for amming, Oslo universitetssykehus
  • Folkehelseinstituttet
  • Göteborgs universitet, Sverige
  • Örebro läns landsting, Sverige
  • Cornell University, USA
Publisert 10. jan. 2018 11:29 - Sist endret 17. feb. 2021 18:05