English version of this page

Ernæring, kolesterol, inflammasjon og aterosklerose

Vi forsker på kolesterol-indusert inflammasjon og tidlig aterosklerose og hvordan kostfaktorer kan påvirke dette.

Bildet viser forskergruppen, fra venstre: Fra venstre: Linn K.L. Øyri,  Kirsten B Holven, Inger Ottestad, Jacob J. Christensen, Karina Karlsen, Kristin S. Hustad, Ingunn Narverud, Ida Thorsen. Foto: UiO

Fra venstre: Linn K.L. Øyri,  Kirsten B Holven, Inger Ottestad, Jacob J. Christensen, Karina Karlsen, Kristin S. Hustad, Ingunn Narverud, Ida Thorsen. Foto: UiO

Vår forskning har fokus på betydningen av kolesterol-indusert inflammasjon i utvikling av hjerte- og karsykdom hos pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom (pasienter med familiær hyperkolesterolemi). Vi undersøker også hvordan inntak av kostfaktorer (helt kosthold, enkelt matvarer eller næringsstoffer) kan modulere inflammasjonsmarkører, som igjen kan ha betydning for risikoen for hjerte-og karsykdommer.

Vi gjør translasjonsforskning og utfører kliniske studier med pasienter eller friske individer, og undersøker effekter av intervensjonene både på et cellulært og molekylært nivå. Vi har mange års erfaring med å bruke perifere hvite blodceller (monocytter/T-celler) som modellsystem fordi dette har vist seg å være et følsomt og godt modellsystem.

Vi undersøker genuttrykket i disse cellene, men dyrker også disse pasientcellene ex vivo. Slik har vi mulighet til å studere mer direkte hvordan kostkomponenter kan påvirke cellene for å få en mer grunnleggende forståelse av de underliggende molekylær biologiske mekanismene for hvordan kostkomponenter kan påvirke helsa vår. Vi bruker også transcriptomics og metabololmics for å kartlegge effektene av ulike kostfaktorer på cellenivå og i plasma.

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for Ernæring og aterosklerose

Publisert 25. feb. 2011 15:06 - Sist endret 11. jan. 2022 14:11