Systematisk HMS-arbeid ved instituttet

Hvert år utfører vi faste oppgaver som en del av det systematiske HMS-arbeidet. Oversikten viser når hver enkelt oppgave utføres.

Systematisk HMS-arbeid følger en fast syklus gjennom hele året. Vernerunde - Risikovurdering - Kartlegging - HMS-årsrapport - Ledelsens gjennomgang med tiltaksplan - Fokusområder - Handlingsplan

Systematisk HMS-arbeid følger en årlig syklus. Illustrasjon: UiO

Vernerunder

 • Vernerunde skal gjennomføres årlig.
 • Tiltaksplan legges frem for LAMU i første møte etter gjennomføring.

Tiltaksplan

 • April - juni
 • Tar utgangspunkt i instituttledelsens gjennomgang
 • LAMU behandler tiltaksplan
 • Tiltaksplanen legges frem for instituttrådet til orientering i løpet av andre kvartal

Kartlegging, risikovurdering, internrevisjon og avviksbehandling

Gjennomføres ved:

 • Behov
 • Beskjed fra UiO sentralt
 • Tilsyn utenfra

Tiltaksplaner utarbeides av instituttledelsen når eventuelle forhold blir avdekket.

Årsrapportering

 • Januar - mars
 • Utfylt skjema sendes fra instituttet til fakultetet innen utgangen av mars
 • Årsrapporten legges frem av instituttledelsen for LAMU til orientering

Ledelsens gjennomgang

 • Mars - april

Fokusområder

 • Mars - juni
 • Fokusområdene er basert på HMS-strategier og ledelsens gjennomgang
 • Behandles i LAMU

Handlingsplan

 • September - Desember
 • Instituttledelsen utarbeider handlingsplan
 • Legges frem for LAMU
 • Legges deretter frem for instituttrådet til orientering i fjerde kvartal
Publisert 5. mars 2014 13:15 - Sist endret 24. mars 2017 14:27