Arbeidsmiljø

Instituttets systematiske HMS-arbeid skal sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet for både ansatte og studenter.

Universitetsstyret har bestemt at HMS-arbeidet ved universitetet skal følge den internasjonale standarden OHSAS 18001:2007. Instituttledeler har ansvar for å dokumentere at det systematiske HMS-arbeidet er i tråd med standarden.

Hvert år gjennomføres det periodiske aktiviteter som en del av det systematiske HMS-arbeidet.

Mål og strategier

Instituttets HMS-arbeid baserer seg på UiOs operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved universitetet. For å kunne oppfylle målsettingene følger vi fakultetets Strategiplan for HMS ved fakultetet 2014 - 2020 (pdf).

Handlingsplanene revideres årlig i strategiperioden. Revisjonene utføres både på fakultets- og instituttnivå.

Policyer og prosedyrer

Instituttet følger sentrale policyer og prosedyrer. I tillegg har vi flere lokale prosedyrer for laboratoriearbeid.

LAMU - Lokalt arbeidsmiljøutvalg

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) skal virke for et godt arbeids- og læringsmiljø lokalt. Les mer om LAMU.

Publisert 5. mars 2014 13:15 - Sist endret 11. apr. 2017 13:39