English version of this page

HMS-koordinator og verneombudenes oppgaver

Instituttleder har det overordnede ansvaret for HMS-arbeidet. HMS-koordinator bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret. Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges.

Lokal HMS-koordinators oppgaver

Den lokale HMS-koordinatoren bistår leder med å ivareta HMS-ansvaret.

  • Instituttleder har det overordnete ansvaret for HMS-arbeidet ved egen enhet.
  • HMS-koordinator og personalseksjonen bistår instituttledelsen i det systematiske HMS-arbeidet.
  • Hvilke arbeidsoppgaver som er delegert til den lokale HMS-koordinator, blir avtalt mellom leder og den lokale HMS-koordinatoren.

Se også funksjonsbeskrivelse for HMS-koordinatorer ved UiO og informasjon om HMS-ansvar på laboratoriet.

Hvem er lokal HMS-koordinator?

  • Thor Sannæss
  • Henvendelser kan sendes til hms-koordinator@basalmed.uio.no

Ledende verneombuds oppgaver

Instituttet er inndelt I flere verneområder med valgte verneombud, med ett ledende verneombud.

Ledende verneombuds oppgaver på instituttet er blant annet å:

  • Koordinere virksomheten til verneombudene på instituttet
  • Representere ansatte i arbeidet med etablering og vedlikehold av systematisk HMS-arbeid
  • Representere de ansatte i saker som angår arbeidsmiljøet
  • Delta i HMS-møter med Lokalt Hovedverneombud angående arbeidet ved fakultetets lokale arbeidsmiljøutvalg

Hvem er ledende verneombud ved IMB?

Hovedverneombud ved fakultetet

Publisert 5. mars 2014 13:14 - Sist endret 16. juni 2022 13:06