Vernerunder ved IMB

Vernerunder er en viktig del av instituttets systematiske HMS-arbeid og en arbeidsmiljøkartlegging av de fysiske forholdene på arbeidsstedet.

Vernerunder skal gjennomføres hvert år og senest innen 30. november.

Leder skal ta verneombudet med på råd ved planlegging, gjennomføring og oppfølging.

Avdelingsleder har ansvar for at vernerunde gjennomføres og dokumenteres og for at tiltak etter vernerunden gjennomføres. Dokumentasjon etter vernerunder (sjekkliste/tiltaksplan og ev. andre dokumenter) sendes til lokal HMS-koordinator for arkivering.

Instituttet har utarbeidet egne maler som kan brukes som hjelpemidler for gjennomføring av vernerunde, leder tilpasser mal etter behov.

Lenker til maler finner du på høyre side.

Sjekkliste fylles ut under vernerunden ved hjelp av observasjon og deltakelse fra tilstedeværende ansatte og ledere. Tiltaksplan kan fylles ut fortløpende og i avslutningsmøte.

Det vises for øvrig til UiOs prosedyre for gjennomføring av vernerunde.

Spørsmål? Kontakt lokal HMS-koordinator:

Publisert 19. sep. 2017 12:44 - Sist endret 26. aug. 2019 15:16