English version of this page

Sikkerhet og beredskap ved instituttet

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Vakt- og alarmsentralen

22 85 66 66

Beredskapsplan

Det medisinske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Brannvern

Brannvern er en viktig del av HMS-arbeidet ved Universitetet i Oslo.

Uønskede hendelser

Personskader, materiellskader og hendelser som under andre omstendigheter kunne volde skade på personer eller miljø skal rapporteres.

Frysere

Oversikt over registrerte frysere for laboratoriearbeid ved Domus Medica (krever innlogging).

Se oversikt (ods)

Låsesystem

Ved behov for vedlikehold av låser eller intallasjon av nye låser skal Eiendomsavdelingen (EA), driftsområde Gaustad kontaktes. EA formidler kontakt til leverandør med rammeavtale og UiOs krav til låsesystem.

Kontakt Eiendomsavdelingen

UiOs beredskapsplan

UiOs beredskapsplan skal dekke alle typer hendelser som UiO, universitetets tilsatte og studenter kan bli involvert i og hvor det er et behov for krisehåndtering. Les UiOs beredskapsplan.