Beredskapsplan

Det medisinske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på

22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Institutt for medisinske basalfag

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Instituttleder

Lene Frost Andersen

228 51374

47365594

Administrasjonssjef Linda T. Helgesen 228 51180  
Nestleder ved instituttet Rune Blomhoff 228 51395  
Instituttets HMS-koordinator Ole Rustad 228 51387  
Kommunikasjonsrådgiver Kyrre Vigestad 228 55279 92862492
Ledende verneombud ved instituttet Marian Berge Andersen       228 51232  
Områdeleder Gaustad Pål Fredrik Bugge

228 51017

97071715

Fakultetets lokale beredskapsplan

Publisert 5. mars 2014 13:15 - Sist endret 12. sep. 2017 16:53