Beredskapsplan

Det medisinske fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på

22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på Institutt for medisinske basalfag

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil
Instituttleder

Lene Frost Andersen

22851374

47365594

Administrasjonssjef Linda T. Helgesen 22851180 92215890
Nestleder ved instituttet Arnoldo Frigessi 22851004 95735574
Instituttets HMS-koordinator hms-koordinator@basalmed.uio.no    
Kommunikasjonsrådgiver Kyrre Vigestad 22855279 92862492
Ledende verneombud ved instituttet Kristin Larsen Sand      22851204 93674280
Områdeleder Gaustad Waqas Javed    93043093

Fakultetets lokale beredskapsplan

Publisert 5. mars 2014 13:15 - Sist endret 4. jan. 2022 12:47