Brannvern

Brannvern er en viktig del av HMS-arbeidet ved UiO. Det arrangeres årlige evakueringsøvelser i alle bygningene i regi av Eiendomsavdelingen.

Brannvernkontakter

Alle områder i bygget skal ha en brannvernkontakt som har gjennomgått et obligatorisk brannkurs i regi av universitetet. Følg lenke til høyre for oversikt over kontakter ved IMB.

Brannvernkontakt skal:

  • Kjenne generell branninstruks og eventuelle lokale branninstrukser.
  • Gjennomføre månedlig sjekk av rømningsveier (dører, trapper, lagring, søppel etc.)
  • Gjennomføre månedlig sjekk av slokkemidler (er slukkeapparater på plass).
  • Ved oppdagelse av feil eller mangler som ikke kan rettes umiddelbart, varsle hms-koordinator@basalmed.uio.no
  • Melde gjentatte feil som ikke rettes til UiO's elektroniske innmeldingssystem for avvik.
  • Bistå med vurdere behov for og utarbeidelse av egen branninstruks hvis det er personer med behov for tilrettelegging innen ditt område i samarbeid med vedkommende, enhetens leder, brannvernleder og verneombud. Kontakt HMS koordinator ved behov.
  • Sørge for at stedfortreder kjenner denne instruksen.

Se også funksjonsbeskrivelse på UiOs sentrale nettsider (her kalt etasjeansvarlig).

Brannvernkontakt skal laste ned branninstruks som signeres og leveres til HMS-koordinator. Vi oppfordrer alle brannvernkontakter til å bruke skilt som oppslag ved arbeidsplassen sin for å gjøre seg synlig.

Endring av brannvernkontakt skal meldes til HMS-koordinator ved instituttet. Ved behov for brannvernutstyr eller ved spørsmål om brannvern ta kontakt med HMS koordinator.

Brannvernleder ved Domus Medica er Waqas Javed.

Brannvernkontakter

Brannvernkurs

Publisert 30. okt. 2015 14:53 - Sist endret 1. juni 2022 13:27