Brannvern

Brannvern er en viktig del av HMS-arbeidet ved UiO. Det arrangeres årlige evakueringsøvelser i alle bygningene i regi av Eiendomsavdelingen.

Brannvernkontakter

Alle områder i bygget skal ha en brannvernkontakt som har gjennomgått et obligatorisk brannkurs i regi av universitetet. Følg lenke til høyre for oversikt over kontakter ved IMB.

Brannvernkontakt skal:

  • Kjenne generell branninstruks og eventuelle lokale branninstrukser.
  • Gjennomføre månedlig sjekk av rømningsveier (dører, trapper, lagring, søppel etc.)
  • Gjennomføre månedlig sjekk av slokkemidler (er slukkeapparater på plass).
  • Ved oppdagelse av feil eller mangler som ikke kan rettes umiddelbart, varsle hms-koordinator@basalmed.uio.no
  • Melde gjentatte feil som ikke rettes til UiO's elektroniske innmeldingssystem for avvik.
  • Bistå med vurdere behov for og utarbeidelse av egen branninstruks hvis det er personer med behov for tilrettelegging innen ditt område i samarbeid med vedkommende, enhetens leder, brannvernleder og verneombud. Kontakt HMS koordinator ved behov.
  • Sørge for at stedfortreder kjenner denne instruksen.

Se også funksjonsbeskrivelse på UiOs sentrale nettsider (her kalt etasjeansvarlig).

Brannvernkontakt skal laste ned branninstruks som signeres og leveres til HMS-koordinator. Vi oppfordrer alle brannvernkontakter til å bruke skilt som oppslag ved arbeidsplassen sin for å gjøre seg synlig.

Endring av brannvernkontakt skal meldes til HMS-koordinator ved instituttet. Ved behov for brannvernutstyr eller ved spørsmål om brannvern ta kontakt med HMS koordinator.

Brannvernleder ved Domus Medica er Pål Fredrik Bugge.

 

 

Publisert 30. okt. 2015 14:53 - Sist endret 6. juni 2018 09:39