English version of this page

Kontaktpunkter HMS

HMS-koordinator

Lokal HMS-koordinator er kontaktpunkt for generelle henvendelser om HMS systemet ved instituttet, spørsmål knyttet til arbeidsmiljøet og oppfølging av HMS avvik ved instituttet.

 

Thor Sannæss

Henvendelser om HMS-saker sendes:

hms-koordinator@basalmed.uio.no

Laboratorierådgiver

Du kan kontakte din laboratorierådgiver for spørsmål knyttet til laboratoriesikkerhet eller praktiske råd til andre laboratorierelaterte temaer, inkludert risikovurderinger og arbeid med genetisk modifiserte organismer (GMO).

Avdeling for ernæringsvitenskap:

Avdeling for molekylærmedisin:

Kjemikaliekontakter

Kjemikaliekontaktens hovedoppgaver skal primært være vedlikehold og tilsyn av forskningsgruppens kjemikaliebeholdning, herunder avhending av kjemikalier, oppdatering av UiOs elektroniske stoffkartotek (ECOonline), sørge for forsvarlig oppbevaring og oppdatert kjemikaliemerking etter gjeldende lovkrav.

Strålevernskoordinatorer

Kontakt strålevernskoordinator hvis du har spørsmål knyttet til arbeid med radioaktive kilder.

Ledende lokalt verneombud

Lokale verneombud

Verneombudene skal ivareta de ansattes interesser i alle saker som angår arbeidsmiljøet og se til at arbeidsmiljøloven følges. Du kan kontakte verneombudet hvis du har bekymringer angående arbeidsmiljøet. Kontakt alltid nærmeste leder for å løse eventuelle problemer først, HMS ansvaret ligger hos leder.

Brannvernkontakter

Du kan kontakte din brannvernkontakt hvis du har bekmyringer om brannvernet i ditt nærområde.