English version of this page

Avdeling for biostatistikk

Avdeling for biostatistikk driver forskning og undervisning innenfor biostatistikk. Vi bistår også med statistisk veiledning for fakultetets forskere.

Avdelingen er del av Oslo Centre for Biostatistics and Epidemiology.

 

Undervisning ved avdelingen

Undervisningen ved avdelingen er fordelt på profesjonsstudiet i medisin, fakultetets masterprogrammer i internasjonal helse, helseadministrasjon og ernæring. Avdelingen er også tungt involvert i fakultetets forskerutdanning, både i forbindelse med kurs og veiledning i biostatistikk.

 

Forskning ved avdelingen

Avdelingens forskning inkluderer statistisk metodeforskning relevant for en rekke medisinske problemstillinger (måleusikkerhet, overlevelsesanalyse, kausal inferens, høydimensjonale modeller, stokastiske modeller), samt forskning innenfor statistisk genomikk, systembiologi, epidemiologi, og infeksjonsepidemiologi.

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1122 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 14 02 Stedkode: 511500