English version of this page

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Avdelingen er et tverrfaglig forskningsmiljø i skjæringspunktet mellom medisin, psykologi og samfunnsvitenskap.

Undervisning ved avdelingen

Atferdsmedisin er et basalfag i medisinutdanningen og undervisningen gis gjennom hele studiet, for å kunne integreres med alle kliniske fag. Tradisjonelt omfatter faget både medisinsk psykologi og medisinsk sosiologi.

Faget omfatter fem hovedområder: psykobiologi (studiet av det biologiske grunnlaget for atferd), medisinsk psykologi, medisinsk sosiologi, klinisk kommunikasjon og atferdsmedisinsk intervensjon.

Forskning ved avdelingen

Avdelingen har et bredt orientert vitenskapelig miljø som er velegnet for stipendiater, også fordi alle i utdannelse kan få veiledning av faste vitenskapelige ansatte med ulik faglig bakgrunn.

Den tverrfaglige forskningen er samlet i følgende fem tematiske områder med tilsvarende forskningsgrupper:

Kontakt

Postadresse Postboks 1111 Blindern, 0317 Oslo Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo

Enhetskoder

Koststed 13052000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 511400 Vortex, FS m.m.