Avdeling for ernæringsvitenskap

Avdelingen er ansvarlig for ernæringsundervisningen av medisin-, ernærings- og odontologistudenter. Vi er ca. 100 ansatte som er engasjert i mange forskningsprosjekter innen ernæringsvitenskap.

Vi samarbeider med Oslo Universitetssykehus om pasientrettet forskning og undervisning ved Senter for klinisk ernæring og har ansvaret for Norsk transgensenter.

Undervisning 

Vi har ansvaret for masterstudiet i klinisk ernæring og for ernæringsundervisningen i profesjonsstudiet i medisin og odontologi. I første del av det 5-årige masterprogrammet i klinisk ernæring (2 ½ semester) følger ernæringsstudentene den samme undervisningen som medisin- og odontologistudentene. Resten av studiet er spesielt tilrettelagt for ernæringsstudentene.

Her kan du lese mer om studiene i klinisk ernæring og medisin:

Forskning ved avdelingen

Avdelingen har en sterk posisjon innen internasjonal ernæringsforskning, og er den største ernæringsavdelingen tilknyttet et medisinsk fakultet i Europa. Publikasjonsaktiviteten ved avdelingen er høy, med hele 77 vitenskapelige publikasjoner i 2018.

Internasjonalt samarbeid

Avdelingens ansatte leder eller er deltagere i mange omfattende nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt innen ernæringsvitenskap.

Kommunikasjon

Vi har en egen mediegruppe og twitrer om nye publikasjoner på @NutritionUiO. Du kan også følge oss på Facebook.

Ekspertoversikt for pressen

Dersom du er journalist og ønsker å komme i snakk med oss, kan du kontakte kommunikasjonsavdelingen ved Det medisinske fakultet. Du kan også bruke vår ekspertoversikt om ernæring om følgende temaer:   

  • kreft
  • kolesterol og hjerte- og karsykdommer
  • diabetes type 2
  • underernæring
  • barn
  • gravide
  • eldre
  • glutenfri kost
  • trenddietter

 

Lenker

Kontakt

Postadresse Postboks 1046 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 40 Stedkode: 511300