English version of this page

IMB mot år 2020

Vi er på vei inn i en medisinsk revolusjon. Ny kunnskap blir fremskaffet hurtigere enn noen gang før. Nye erkjennelser innen grunnforskningen åpner for diagnostiske og terapeutiske muligheter som vil gi millioner av mennesker et bedre liv.

Foto: Gunnar F. Lothe

Noen områder som forventes å bli sentrale i fremtidens grunnforskning, diagnostikk og terapi er stamcelleforskning, genomforskning, immunologi, ernæringsvitenskap, nevrovitenskap, atferdsvitenskap, biostatistikk og modellering av biologiske systemer.

For at alle i Norge skal få nyte godt av denne utviklingen må grunnforskning, klinisk forskning og helserelatert undervisning være av høy kvalitet. Fundamentet for fremgang i medisinske fag er grunnforskning. IMB skal spille en sentral rolle i utviklingen av norsk medisin og har et hovedansvar for medisinsk grunnforskning.

Overordnet målsetning

Instituttet skal gjennom sin virksomhet innen forskning, formidling og utdanning fremme god helse ved å øke basalmedisinsk kunnskap for å forstå normale prosesser, og gi innsikt i mekanismer som forårsaker eller forebygger sykdom.

IMBs strategiske plan 2015-2017 gjenspeiler Det medisinske fakultets strategiske plan for 2010-2020, samt UiOs Strategi2020.

Satsingsområder

Instituttet har syv satsingsområder for sin forskning:

  • Atferdsforskning
  • Biostatistikk, epidemiologi og biologisk systemmodellering
  • Celle- og molekylærbiologi
  • Ernæring
  • Immunbiologi
  • Nevrovitenskap
  • Organfysiologi

Satsningsområdene for instituttets forskning reflekterer utviklingen i biomedisinsk forskning internasjonalt og er i tråd med og underbygger faglige prioriteringer fra universitetet og fakultetet.

Les mer om våre satsingsområder

Publisert 12. aug. 2013 14:15 - Sist endret 13. des. 2017 10:50