English version of this page

Forsknings­arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 25. apr. 2019 12:00, Grønt auditorium 1, Rikshospitalet (B), Sognsvannsveien 20

M.Sc. Bjørn Erik Juel at Institute of Basic Medical Sciences will be defending the thesis “Electrophysiological Markers of Consciousness: Measures of connectivity, complexity, and signal diversity in EEG for distinguishing between conscious and unconscious brain states” for the degree of PhD (Philosophiae Doctor).

Tid og sted: 25. apr. 2019 14:30 - 15:30, Domus Medica, Nye Auditorium 13

Speaker: Pekka Marttinen, Assistant Professor, Helsinki Institute for Information Technology HIIT, Department of Computer Science, Aalto University, Finland.

Tid og sted: 26. apr. 2019 12:00 - 13:00, Møterom 2. etg. Forskningsveien 7

Forenkling av standardisert CCRT*-metode? Kan en forenklet standardisert metode for å formulere hovedkonflikten i pasientens relasjonsmønster brukes av klinikere i vanlig praksis, i supervisjon, i opplæring, og i forskning?

Tid og sted: 26. apr. 2019 13:15, Store auditorium, Midtblokken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Kirkeveien 166

Cand.med. Eirik Aunan at Institute of Clinical Medicine will be defending the thesis “Improving surgical techniques and functional outcome in total knee arthroplasty” for the degree of Dr.Philos. (Doctor Philosophiae).

Tid og sted: 9. mai 2019 14:30 - 15:30, Domus Medica, Room 2183 (at Dept. of Nutrition).

Speaker: Marieke Kuijjer, Group Leader for Computational Biology and Systems Medicine, Norwegian Centre for Molecular Medicine (NCMM), University of Oslo.