English version of this page

Kloakkprøver avslører misbruk av ADHD medisin

Analyser av Oslokloakken viser misbruk av Ritalin, et medikament som vanligvis gis til pasienter med ADHD.

Bilde av kumlokk

Ved å bruke avanserte statistiske metoder på avfallsvann kan vi avsløre misbruk av nye legemidler. Foto: Colourbox

Vi bruker mer reseptbelagte legemidler enn noen gang. Vi behandler angstlidelser og ADHD med medikamenter og vi får medisiner mot smertetilstander.

En konsekvens av denne utviklingen er et økende problem med misbruk av legemidler. Dette kan skyldes overforbruk eller at vi rett og slett bruker det feil, for eksempel som selvmedisinering, som prestasjonsfremmende midler eller for å oppnå rus.

Men hvordan kan vi undersøke om noen legemidler misbrukes?

Som en del av et stort europeisk forskningsnettverk har norske forskere analysert spor av legemidler i kloakken i Oslo. Resultatene viser mønstre for mulig misbruk og bruk av Ritalin på samme måte som amfetamin og metamfetamin, med et høyere bruk i helgene.

Ritalin er et legemiddel som vanligvis gis til pasienter med ADHD.

Analyserer avfallsvann

De siste ti årene har forskere tatt i bruk nye metoder for å overvåke og undersøke bruken av legemidler og narkotika. En av metodene er waste-water based epidemiology (WBE) eller avfallsvannsbasert epidemiologi på norsk.

Dette er en ny statistisk metode som måler ulike farmasøytiske produkter i avfallsvann. Målingene kan avgrenses til en spesifisert gruppe, i et geografisk område eller til et land.

Metoden har skapt mye entusiasme fordi det er mulig å overvåke bruken av legemidler og narkotika ved å se på kloakken. Men her er det snakk om en svært avansert statistikk, ifølge en av forskerne på prosjektet.

– WBE er en avansert statistisk metode for å analysere avfallsvann, forklarer Stefania Salvatore.

Hun er ph.d.-student ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf) og en del av et det europeiske nettverket som undersøker avfallsvann for å se på folks bruksmønster.

– Å gjøre epidemiologiske undersøkelser basert på avløpsvann er en ny måte å undersøke rusmiddelbruk på, og kan forhåpentligvis bidra til mer objektive målinger, sier hun.

 

Bilde av stipendiat Stefania Salvatore
Ph.d.-student Stefania Salvatore

Variasjon gjennom uken

De tidligste analysene av avfallsvann har vært enkle og sannsynligvis oversett viktige nyanser i dataene. Salvatore og kolleger har forsøkt å utvikle en dypere forståelse for hvilken informasjon vi kan få ut av analysene ved å bruke tidsserieanalyser.

Enkelt forklart har hun tatt fra hverandre informasjonen som ligger i analysene og slik sett på variasjoner i bruken av ulike legemidler og narkotika, gjennom en uke.

– Vi har undersøkt hvordan en målt mengde av tre reseptbelagte legemidler varierte i avløpsvannet gjennom en uke, forteller Salvatore. Hun presiserer at det er snakk om tre legemidler som alle har et kjent misbrukspotensiale.

De tre legemidlene som ble undersøkt var metadon, oksazepam og metylfenidat, som vi kjenner som Ritalin.

Metadon er et syntetisk medikament som brukes som smertelindring og oksazepam er et beroligende middel som gis for å behandle angstlidelser.

Helgetopp for Ritalin

Analysene er basert på prøver fra avfallsvann i Oslo, som ble samlet inn i februar 2014 fra en befolkning på ca 580.000 mennesker.

Det ble tatt prøver gjennom en uke, noe som gjorde det mulig å se om nivået av de ulike legemidlene endret seg mellom ukedager og helgen. Verken metadon eller oxazepam hadde et tydelig oppsving i løpet av den målte helgen, men målingene av Ritalin viste at stoffet brukes mye i helgene.

Et høyere nivå i helgen tyder på at et legemiddel blir brukt som rusmiddel, ettersom vanlig dosering av medisiner vil gi omtrent like utslag hver dag. Mønsteret forskerne fant med Ritalinbruken er det samme som sees i bruken av blant annet amfetamin og metamfetamin.

Dette indikerer at også Ritalin misbrukes som rusmiddel i Oslo.

– Ved hjelp av denne metoden har vi identifisert et misbrukspotensiale av metylfenidat, forklarer Salvatore.

Kloakk kan avsløre misbruk av nye legemidler

Reseptbelagte legemidler gjennomgår nøye tester før de lanseres på markedet for muligheten for å være avhengighetsskapende. Analyser av avfallsvann kan bidra til å overvåke legemidler som kan ha misbrukspotensiale, også etter at de er lansert på markedet.

Veileder for Salvatore, Jørgen G. Bramness som er seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, bekrefter betydningen av resultatet.

– Hun har vist at midler med et ruspotensiale har en sterkere variasjon gjennom uken enn de uten. En slik variasjon kan brukes til å peke på ruspotensiale i nye stoffer, blant annet nye legemidler, forklarer han.

Fakta

  • Prosjektet er et samarbeid mellom SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO og Norsk Institutt for vannforskning (NIVA).
  • Det har vært finansiert av Marie Curie stiftelsen i EU som en del av et nettverk for ph.d.-studenter i et såkalt International Training Network (ITN).

Kontakt

Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 6. feb. 2017 14:32 - Sist endret 23. jan. 2020 11:19