English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

Nyeste blogginnlegg

Aktuelle saker

  • colourbox5992115-small4 Rusutløst psykose? 19. mai. 2016 10:56

    I en oversiktsartikkel i det amerikanske tidsskriftet Current Opinion in Psychiatry oppsummerer Jørgen G. Bramness og Eline B. Rognli de seneste årenes forskningslitteratur på området (met)amfetamin og psykoser.

  • colourbox569781-970 Pårørendes erfaringer med narkotikarelaterte dødsfall 11. mai. 2016 12:31

    En studie ved SERAF har undersøkt alle overdosedødsfall i tre danske kommuner. En av delstudiene omhandlet en kvalitativ tilnærming til pårørendes erfaringer med å miste et familiemedlem i overdose.

  • colourbox6956189-970 Kriminalitet blant rusbrukere henger sammen med rusbruk, sosialt nettverk og selvkontroll 9. mai. 2016 11:36

    En studie med fokus på kriminalitet blant rusbrukere er nylig publisert fra NorCOMT-prosjektet ved SERAF. Over 500 pasienter i døgn- og LAR behandling lot seg intervjue og fortalte om livssituasjonen det siste halvåret før de startet rusbehandling.

Siste publikasjoner

I media

SERAF i sosiale medier

Kontakt SERAF

+47-23368976
+47-23368972

seraf-admin@medisin.uio.no

Kliniske studier ved SERAF