English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Aktuelle saker

  • oppdatert-dansk-lar-veiledning SERAF bidrar til ny dansk LAR-veiledning 16. jan. 2017 12:56

    I forbindelse med oppdateringen av den danske LAR-veiledningen har SERAF bidratt med kunnskap i sentrale deler av veiledningen.

  • colourbox1186202-small Bedring av psykisk helse ved rusbehandling 11. jan. 2017 14:53

    En ny artikkel publisert av forskere fra Sørlandet Sykehus i samarbeid med SERAF, viser at både frivillig- og tvangsbehandling av ruslidelse, fører til bedring av symptomtrykket ved samtidige psykiske plager.

  • stefania-250 Disputas Stefania Salvatore 9. jan. 2017 11:42

    Fredag 20. januar vil M.Sc. Stefania Salvatore forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Application of functional data analysis (FDA) to weekly wastewater data.