English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Aktuelle saker

  • colourbox10534810-600 Dårligere psykisk helse er forbundet med lav selvkontroll 29. jan. 2018 10:07

    Psykiske helseplager har betydning for hvordan det går i rusbehandling. I en ny studie fra SERAF var symptomer på dårlig psykisk helse forbundet med lav selvkontroll og mer alvorlig rusbruk.

  • larkonf2018-banner LAR-konferansen 2018 11. jan. 2018 09:58

    LAR-konferansen oppdaterer deg på nye trender og fagutvikling i rus- og avhengighetsbehandling, enten du jobber i spesialisthelsetjenesten, en kommune eller har ansvar og interesse innenfor rusfeltet.

  • picture1 Rapport om kjønn og alder i LAR 5. jan. 2018 11:51

    Norge har nå snart 8000 personer i LAR. Hva vet vi om kjønns- og aldersforskjeller? Er utviklingen i LAR den samme for kvinner og menn, unge og eldre? Er det ulike behov i behandlingen?