English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Aktuelle saker

  • eikemo-marie-helene Disputas Marie Eikemo 18. apr. 2017 10:35

    Tirsdag 25. april forsvarer M.Phil. Marie Eikemo sin avhandling for graden philosophiae doctor: μ-opioid modulation of reward in humans.

  • colourbox20474468-600 Mangel på motivasjon er ikke hovedårsak til at ruspasienter slutter å trene 27. mars 2017 11:33

    En ny kvalitativ artikkel med bidrag fra SERAF har sett nærmere på hvorfor pasienter som benytter seg av et treningstilbud i rusbehandlingen, ikke fortsetter å trene.

  • colourbox1026047-700 Høy overdosefare etter løslatelse fra fengsel 20. mars 2017 19:04

    I en omfattende studie på dødsfall etter løslatelse fra fengsel, finner forskere fra SERAF at overdosedød er den vanligste dødsårsaken blant løslatte fra norske fengsel. Den forhøyede risikoen for overdosedød starter umiddelbart etter endt soning.