English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

SERAF-bloggen

Aktuelle saker

  • colourbox577587-small Tvangsinnleggelse for rusbehandling? 9. mai 2018 10:48

    I en nylig publisert kronikk i Tidsskrift for den norske legeforening oppsummerer forskere fra Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder og SERAF resultater fra et prosjekt om tvangsbehandling av personer med ruslidelse etter helse-og omsorgstjenesteloven.

  • osloforskning-logo-200px OsloForskningsmidler tildelt SERAF-forsker 3. mai 2018 09:20

    Ley Muller ved SERAF er tildelt 140 000 kr fra OsloForskning for å formidle resultater fra Norges største oppfølgingsstudie av ruspasienter, NorComt.

  • aynaj SERAF minnes Ayna Johansen 24. apr. 2018 12:57

    Vår kjære kollega Ayna Johansen døde brått og uventet etter kort tids sykdom den 19. april.