English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

SERAF-bloggen

Aktuelle saker

  • colourbox33039810-700 Rapport om GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall 25. juni 2018 10:06

    SERAF har i samarbeid med REFU og REPA bidratt til en rapport om GHB-, fentanyl- og oksykodonrelaterte dødsfall de tre siste årene.

  • solli-kristin-klemmetsby-200 Disputas Kristin Klemmetsby Solli 18. juni 2018 09:35

    Torsdag 21. juni forsvarer MSc Kristin Klemmetsby Solli sin avhandling for graden philosophiae doctor: The effectiveness, safety and feasibility of extended-release naltrexone in the treatment of opioid dependence: A 12-month clinical study.

  • skjervo-ingeborg-200 Disputas Ingeborg Skjærvø 12. juni 2018 11:20

    Onsdag 20. juni forsvarer M.Phil. Ingeborg Skjærvø sin avhandling for graden philosophiae doctor: Substance use and crime – characteristics of victim and offender roles in a longitudinal study of patients entering substance use treatment.