English version of this page

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

SERAF har hovedfokus på klinikknær rusmiddelforskning, og driver i tillegg veiledning og undervisning av mastergradsstudenter og doktorgradsstudenter.

Kommende kurs og konferanser

Vettre-seminaret 13.-14. november

Frist for påmelding og innsending av abstract til Vettre-seminaret er 1. juli.
 

Aktuelle saker