English version of this page

Kan ha funnet kur mot alzheimer

UiO-forskere kan være nær et gjennombrudd i behandlingen av Alzheimers sykdom.

Illustrasjon: Colourbox

12-15 prosent av personer over 80 år har Alzheimer i større eller mindre grad. © Colourbox.

Alzheimer er i dag den vanligste formen for demens. Mellom 77 000 og 104 000 mennesker har demens i Norge, og 60-70 prosent av disse er alzheimer-pasienter. Blant personer over 80 år er 12-15 prosent rammet av sykdommen i større eller mindre grad.

I en studie nylig publisert i Nature Neuroscience, lanserer forskere ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus en helt ny retning innen behandlingen av alzheimer.

Forskerne har funnet ut at cellene hos alzheimer-pasienter ikke klarer å kvitte seg med nok avfallsstoffer. Det skjer en opphopning av avfallsstoffer i hjernen, som fører til at hjerneceller dør. Gjennom å stimulere cellenes eget system for selvrensing, er det imidlertid mulig å stanse sykdommen.

Nytt angrepspunkt

Etter mer enn tretti år med forskning finnes det fortsatt ingen kur mot alzheimer. Få medisiner har nådd ut til markedet. De siste femten årene har hele 99 prosent av nye legemidler feilet. Medisinene som er i salg viser en moderat til lav effekt på symptomer, og forskerne mener dette kan tyde på at de har angrepet sykdommen for sent i forløpet.

– De meste av forskningen har sett på sammenhengen mellom plakk, betennelser og manglende energiomsetning i hjernen. Legemidler har fokusert på inflammasjon og proteinene Amyloid beta og Tau, og nesten alle har feilet i kliniske tester. Siden vi vet at mitokondrier er essensielle for nervecellers overlevelse og funksjon, tror vi det er mulig å utvikle mer effektiv behandling for hukommelsestap ved å stimulere cellenes evne til selvrensing. Med en slik tilnærming angriper vi sykdommen på et tidligere stadium, sier gruppeleder Evandro Fei Fang.

Studien viser at det både i hjernen fra alzheimer-pasienter, samt i dyremodeller for alzheimer, skjer en opphopning av ødelagte mitokondrier. Mitokondriene beskrives som cellenes eget energikraftverk.

Forskergruppen ved UiO og Ahus
UiO-forskerne f.v. Evandro Fei Fang, Sofie H. Lautrup, Hilde Loge Nilsen og Tormod Fladby.

Redusert hukommelsestap

Illustrasjon av mitokondrie

– Mitokondriene produserer energien cellen har bruk for. De er også viktige for kommunikasjon innad i celler, og mellom mitokondriene og cellenes kontrollsenter. Mitokondriene påvirker cellenes skjebne direkte, og har innvirkning på om de dør eller ikke, sier postdoktor Sofie Hindkjær Lautrup.

Ødelagte mitokondrier gir et økt stressnivå i cellene. Stresset kan føre til at nerveceller, også kalt nevroner, blir dysfunksjonelle og dør. Dette inkluderer også en type hjerneceller kalt mikroglia, som utgjør en viktig del av hjernens forsvar mot inflammasjon. Renselsesprosessen av mitokondrier i cellene kalles mitofagi.

– I våre forsøk klarte vi å identifisere ulike stoffer som setter i gang mitofagi. Forsøkene ble utført på mus, en type rundorm og hjernevev i laboratorium. Da vi tilførte dyrene de ulike stoffene, satte det i gang rensing av hjernecellenes dysfunksjonelle mitokondrier. Som en følge av dette fikk dyrene blant annet redusert sitt hukommelsestap betraktelig, sier Lautrup.

Testes på mennesker

Gruppen ved UiO og Ahus er en del av et internasjonalt team av forskere fra henholdsvis USA, Storbritannia, Danmark og Hellas. De går nå videre med kliniske studier, som skal teste ut funnene på mennesker. Forsøkene vil foregå i Danmark.

– Nå har vi fått bekreftet at mitofagi spiller en sentral rolle i alzheimer både hos mennesker, rundormer og mus. Videre har vi sett at de underliggende molekylære mekanismene kan overføres mellom artene. Det gir oss et stort håp om at de kliniske forsøkene kan gi det endelige svaret på om stimulering av mitofagi har effekt også hos pasienter med Alzheimer, sier Lautrup.

På verdensbasis lever 45,6 millioner mennesker med alzheimer. Antallet er forventet å tredobles innen 2050. En ny forståelse av sykdommens molekylære mekanismer kan resultere i mer potente legemidler. Det vil få bred sosioøkonomisk betydning.

Illustrasjon av mitokondrie: ©Guofeng Lou.

Referanse

Nature Neuroscience (2019): Mitophagy inhibits amyloid-β and tau pathology and reverses cognitive deficits in models of Alzheimer’s disease

Les mer

Norske forskere tror på Alzheimer-gjennombrudd (NRK)

Naturlige stoffer kan stoppe utviklingen av Alzheimer (VG)

Forskere kan ha funnet en kur mot Alzheimers sykdom (Dagens Næringsliv)

Kontakt

Evandro Fei Fang

Emneord: forskning, Alzheimer, mitokondrier, mitofagi, behandling Av Eli Synnøve Gjerde
Publisert 15. feb. 2019 09:51 - Sist endret 19. des. 2019 10:37