Antistoffer beskytter mot alvorlige senkomplikasjoner ved diabetes

Antistoffer gir beskyttende effekt mot både hjertesykdom og øyesykdom hos personer med langvarig type 1 diabetes, viser ny studie.

Bildet kan inneholde: lilla, kronblad, azure, naturlige omgivelser, organisme.

Funnet av at antistoffer har en beskyttende effekt åpner for å kunne utvikle en fremtidig vaksine mot koronar hjertesykdom ved diabetes, mener forskerne. Illustrasjonsfoto Shutterstock. 

Type 1 diabetes er en alvorlig kronisk sykdom hvor kroppen ikke produserer hormonet insulin, som fører til at blodsukkeret, eller glukose, i kroppen blir for høyt.

Bildet kan inneholde: kinn, smil, lykkelig, hals, rynke.
Kari Anne Sveen, postdoktor ved Klinmed. Foto: privat.

– Vi vet at både høyt blodsukker over tid og høyt kolesterol påvirker utviklingen av alvorlige senkomplikasjoner for diabetespasienter. Disse er blant annet hjertesykdom og øyesykdom, sier Kari Anne Sveen, postdoktor ved Institutt for klinisk medisin.

Hvorfor noen diabetespasienter utvikler mer komplikasjoner av sykdommen enn andre er usikkert. Men man vet at risikoen for noen av komplikasjonene øker med sykdommens varighet.

– Det er ikke kartlagt i detalj alle mekanismene bak den økte risikoen for hjertesykdom. Heller ikke samspillet mellom hjertesykdom og alvorlig øyesykdom er kartlagt, sier hun.

En fremtidig vaksine mot hjertesykdom ved diabetes?

Sveen og kolleger ville undersøke dette hos personer med langvarig type 1 diabetes i en ny studie. Forskerne har sett på om det er en sammenheng mellom antistoffer i blodet og koronar hjertesykdom hos personer som har hatt diabetes i mer enn 40 år. I tillegg har de undersøkt alvorlige øyebunnsforandringer hos samme gruppe pasienter.

– Pasienter med langvarig type 1 diabetes som hadde dannet antistoffer mot sukkermodifiserte lipider, altså fettstoffer, hadde lavere forekomst av koronar hjertesykdom og øyesykdommen diabetes retinopati. Funnene tyder på at disse antistoffene har en beskyttende effekt mot disse alvorlige komplikasjonene, forteller Sveen.

– Dette åpner for å kunne utvikle en fremtidig vaksine mot koronar hjertesykdom ved diabetes, sier professor Tore Julsrud Berg, som er medforfatter på studien.

Type 1 diabetes gir oversykelighet av alvorlig hjertesykdom og øyesykdom

Koronar hjertesykdom er en fellesbetegnelse for hjertekramper og hjerteinfarkt. Begge skyldes blokkeringer eller åreforkalkning i blodårene som forsyner hjertemuskelen med blod.

Diabetes retinopati er en mild øyesykdom som går på netthinnen og kan føre til synstap og blindhet hos pasientene. Øyesykdommen er en vanlig komplikasjon av diabetes og skyldes skader på blodårene i netthinnen.

– Bedre regulering av blodsukkeret og effektiv behandling av høyt blodtrykk og kolesterol i kroppen har ført til at vi nå ser en nedgang i alvorlige komplikasjoner hos mange pasienter med type 1 diabetes , sier Sveen, men legger til:

– Likevel er det fortsatt slik at de som har sykdommen har betydelig mer sykelighet og overdødelighet av hjertesykdom, sammenlignet med jevngamle uten diabetes. Vi ser også fortsatt alvorlig øyenbunnsforandringer hos mange av pasientene.

Til tross for bedre regulering av blodsukkeret og mer effektiv behandling av høyt blodtrykk og kolesterol i kroppen, er det fortsatt mange diabetespasienter som utvikler hjertesykdom og  øyesykdom. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Finne nye angrepspunkter for behandling

Resultatene av studien gir mer kunnskap om samspillet mellom blodsukker, kolesterol og immunsystemet i utviklingen av senkomplikasjoner ved type 1 diabetes.

– Studien kan bidra til økt fokus på nye «angrepspunkter» og ideer for fremtidig behandling og forebygging. Det er viktig for pasientene at det foregår ny forskning for at vi skal bli enda bedre til å forebygge- og behandle sykdommen deres, og komplikasjoner av denne, sier hun.

Samarbeid med Universitetet i Lund

I tillegg til å involvere flere forskningsmiljøer ved UiO og OUS, har studien vært et samarbeid med en gruppe forskere ved Universitetet i Lund. Der har de gjennom mange år utviklet gode og validerte metoder for å undersøke antistoffer i blodet hos mennesker.

– Vi har brukt de samme metodene i denne studien. Antistoffer mot lipider ble målt i blodet, koronar hjertesykdom ble undersøkt med CT koronarangiografi, og alvorlige øyeforandringer ved retinopati ble undersøkt ved øyebunnsfotografering, sier Sveen.

Arbeidet er utført av Kari Anne Sveen mens hun var postdoktor Scientia Fellow ved Universitetet i Lund, i regi av UiO. Artikkelen er publisert i et av verdens mest leste diabetestidsskrift Diabetes Care.

Referanse

Autoantibodies Against Methylglyoxal-Modified Apolipoprotein B100 and ApoB100 Peptide Are Associated With Less Coronary Artery Atherosclerosis and Retinopathy in Long-Term Type 1 Diabetes. Kari Anne Sveen, Kristine Bech Holte, Mona Svanteson, Kristian F. Hanssen, Jan Nilsson, Eva Bengtsson, Tore Julsrud Berg. Diabetes Care 2021 Apr; dc202089. https://doi.org/10.2337/dc20-2089

Kontakt

Emneord: Diabetes, antistoffer, hjertesykdom, øyesykdom, Tore Julsrud Berg, Kari Anne Sveen Av Julie Nybakk Kvaal
Publisert 19. juni 2021 16:41 - Sist endret 7. juni 2022 11:39