Disputas: Mette-Elise Estensen - Kardiologi

Cand.med Mette-Elise Estensen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Left ventricular function and systemic arterial properties in normal and preeclamptic pregnancy.  

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Spesiallege, ph.d, Anders Sahlén, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Universitetssykehuset, Stockholm, Sverige
2. opponent: Professor, dr.med. Torvid Kiserud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Seksjonsoverlege, dr.med. Sigrun Halvorsen, Kardiologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål

Leder av disputas

Professor, dr.med. Harald Lindberg, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Svend Aakhus, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Svangerskap betegnes som livets stresstest på hjerte. Svangerskapsforgiftning (dvs høyt blodtrykk (>140/90) og eggehvitestoffer i urinen) opptrer i 3-8 % av alle svangerskap, og kan ha alvorlig konsekvenser for mor og barn. Nyere forskning har vist at kvinner som har gjennomgått svangerskapsforgiftning har betydelig økt risiko for utvikling av hjerte-karsykdom senere i livet.
Kardiolog og forsker Mette-Elise Estensen har undersøkt hvordan hjertet og de store kar opptrer under normale svangerskap hos friske kvinner, og sammenlignet endringen hos friske kvinner med endringene som skjer hos kvinner som utvikler svangerskapsforgiftning.
I sin avhandling ”Left ventricular function and systemic arterial properties in normal and preeclamptic pregnancy” har Estensen og medarbeidere funnet at hjertets pumpefunksjon reduseres noe under svangerskapet, både hos friske og hos de med svangerskapsforgiftning. Hjertefunksjonen normaliseres i begge gruppene etter forløsning. Estensen fant imidlertid at under graviditeten har kvinner med svangerskapsforgiftning stivere kar sammenlignet med friske kvinner, noe som vedvarer etter endt graviditet, og som viser seg å bestå hos kvinner som kontrolleres 3 år etter gjennomgått svangerskapsforgiftning.
Estensen konkluderer at kvinner med gjennomgått svangerskapsforgiftning har vedvarende hjerte-kar forandringer som består opptil tre år etter fødsel, og som kan være med på å forklare den økte forekomsten av hjerte-karsykdom hos disse kvinnene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 7. jan. 2013 13:07 - Sist endret 7. jan. 2013 14:52