Prøveforelesning: Mette-Elise Estensen

Cand.med. Mette-Elise Estensen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Fysisk trening i svangerskapet: kardiovaskulære effekter og anbefalinger.

Tid og sted for disputasen

Se disputas

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 7. jan. 2013 13:07